Seksjonssjef Laboratorium nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og organisasjonen

Laboratorie og grunnboring er en landsdekkende avdeling i divisjon Drift og Vedlikehold, og jobber på oppdrag for hele Staten vegvesen. I tillegg leverer vi også tjenester til fylkeskommunene. 

Laboratorium nord er en av fire seksjoner på avdelingen.  Seksjonen består for tiden av 14 medarbeidere, fordelt på laboratoriene i Nordkjosbotn og Bodø samt grunnborerne.  Kontorsted for stillingen vil fortrinnsvis være Nordkjosbotn eller Bodø.

Seksjonens oppgaver er å ta prøver ute i felt, utføre feltmålinger med fall-lodd, samt gjennomføre grunnboring og kjerneboring. Laboratoriene analyserer prøver av leire, jord, grus, stein, fjell, asfalt og betong. Seksjonen yter bistand innenfor prøvetaking og oppfølging av ytre miljø, og bistår prosjekter med teknisk kvalitetskontroll og prosjektstøtte. Utvikling av fag og utstyr, samt deltagelse i FoU-arbeid er også en del av seksjonens arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som seksjonsleder vil være daglig ledelse av seksjonen, herunder personalledelse, faglig utvikling, kompetanseutvikling og ressursfordeling. 

Du vil ha tett samarbeid med andre seksjoner på avdelingen, likeså tett kontakt med oppdragsgivere både internt i Statens vegvesen og fylkeskommuner. Du er en del av ledergruppa i den landsdekkende avdelingen for Laboratorie og grunnboring. 

Kvalifikasjoner

Vi krever minimum 3 års høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, primært innen seksjonens fagområder (ingeniørfag/ledelse). I tillegg er det ønskelig at du har relevant faglig erfaring og noe ledererfaring.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi ser etter deg som gjennom ditt lederskap kan

  • kommunisere og samhandle godt
  • vise handlekraft og faglig styrke
  • bidra til å skape gode resultater
  • engasjere medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke framtid og utvikling, og hvilke krav dette stiller til våre leveranser

Alle ledere i Statens vegvesen må være bevisst at de har et ansvar for å være gode rollemodeller og er kulturskapere.

Vi tilbyr:
  • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • godt arbeidsmiljø
  • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Grete K. Storløpa, tlf. 95894838. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger