Seksjonssjef - konstruksjonsteknikk

Stillingsbeskrivelse

Om deg

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innen regelverksutvikling og konstruksjonsteknikk. Har du lyst til å lede en seksjon med høykompetente medarbeidere og bruke denne kunnskapen i arbeidet med tolkning, utvikling og digitalisering av forskrifter og normaler, vil vi gjerne høre fra deg.

Du må ønske å forvalte dagens regelverk, samtidig som du er nysgjerrig på ny fagkunnskap og på utvikling av regelverket sammen med bransjeaktørene.

Du vil få personalansvar for 18 faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Seksjonen du skal lede er plassert i avdeling for konstruksjoner i Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.

Arbeidssted er i utgangspunktet Oslo, men også andre steder der Statens vegvesen er lokalisert kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

Seksjonen har ansvaret for

 • utvikling av regelverk innenfor bru og bærende konstruksjoner, samt tunneler
 • utvikling, forvaltning, digitalisering og fraviksbehandling av normalene: N400Bruprosjektering, N500 Vegtunneler, N401 Bruforvaltning av fylkesvei, N601 sikkerhetskrav for elektriske anlegg i og langs off. vei, samt en rekke tilknyttede veiledninger innen disse områdene
 • svare ut faglige spørsmål fra ledelse og departement
 • deltakelse i forskning, utvikling og innovasjon samt standardisering
 • opplæring og formidling av normaler og regelverk. Kontakt med bransjen, samhandling med andre vegholdere, deltakelse i faglige fora nasjonalt og internasjonalt
Kvalifikasjonskrav

Du har relevant høyere utdanning innen konstruksjonsfag og/eller regelverksutvikling med bakgrunn i konstruksjonsfag. Vi forutsetter at du har god kjennskap til vegnormalene og øvrig regelverk innenfor fagområdene. Det er krav til ledererfaring, gjerne innenfor relevante fagområder. Erfaring fra utøvende funksjoner i bygg- og anleggsbransjen er en fordel. Du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som leder av seksjonen er det viktig at du

 • har evnen til å lede og utvikle dyktige fagfolk på en tydelig måte
 • skaper engasjement, og formidler medarbeidernes kunnskaper til andre
 • oppfattes som tillitsvekkende med høy grad av integritet
 • kommuniserer og samhandler godt, og ønsker å bygge videre på den gode fagkompetansen i seksjonen
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • jobber målrettet med evne til å se helhet og med fokus på involvering av andre etter behov
 • ser behovet for å utvikle regelverket i tråd med samfunnets krav
 • er nytenkende og ser at det kan være behov for endringer av organisasjonen
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar.

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i stillingskode 1211 seksjonssjef og i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson på tlf. 930 16 216 eller ing-cristine.ericson@vegvesen.no

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 23.01.2022. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger