Seksjonssjef Komplekse Konstruksjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjonssjefstillingen er plassert i Fagressursavdelinga i Utbyggingsdivisjonen. Denne divisjonen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen.Seksjonen har ansvar for planlegging og prosjektering av bruer – fra små enkle konstruksjoner til store fjordkryssinger. 

Det er i dag 35 ansatte ved seksjonen. Medarbeiderne er i hovedsak fordelt på disse faggruppene: Bruplanlegging/-prosjektering, Risiko og RAMS (relialibily, availibility, maintainability, safety), Metocean og konstruksjonsdynamikk.

Kontorsted for seksjonsleder er i utgangspunktet Stavanger, Bergen eller Trondheim, men andre av våre hovedkontor kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

Som seksjonssjef vil arbeidsoppgavene dine være daglig ledelse av seksjonen, inkludert personal-, og resultatansvar. Du skal fordele ressurser til prosjektene, ha hovedansvar for ledelse og koordinering av det faglige arbeidet, følge opp seksjonen sine leveranser inne FoU og sørge både personlig og faglig utvikling for dine medarbeidere. Du vil ha tett samarbeid med andre seksjoner og bidra inn i ledergruppen i avdelingen.

Seksjonen har i dag ansatte ved 8 lokasjoner i ulike deler av landet og en må regne med noe reisevirksomhet i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Krav:

 • Du har minimum 3-årig utdanning fra universitet eller høgskole innen relevante fagområder
 • Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Krav om sikkerhetsklarering eller at dette kan gis

Det er en fordel om du har:

 • ledererfaring med personalansvar
 • relevant erfaring innen seksjonen sitt ansvarsområde

Vi legger vekt på:

 • ditt lederskap preges av trygghet, du ser dine ansatte, evner å utvikle dem og seksjonen som helhet
 • du er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • du samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • du er resultatorientert og verdsetter tidsfrister på leveranser høyt
 • du jobber selvstendig og strukturert

Lang og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Margot Aase Åsebø, tlf. 951 91 902 eller Rune Levang i Jefferson Wells Teknologi, på telefon 922 37 697 eller på e-post rune.levang@jeffersonwells.no.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV, og gleder oss til å høre fra deg!

 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger