Seksjonssjef - klima og geofag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Vi ser etter deg som har bred kunnskap og erfaring innen klassiske geo- og skredfag, klimatilpasning og bærekraftsrelaterte problemstillinger. Har du lyst til å lede og bruke denne kunnskapen i arbeidet med normaler, veiledere og fag, vil vi gjerne høre fra deg.

Du må ønske å forvalte dagens regelverk samtidig som du er nysgjerrig på ny fagkunnskap og på utviklingsmuligheter.

Du vil få personalansvar for 15 faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Seksjonen du skal lede er plassert i avdeling for Vegutforming på Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.

Arbeidssted er i utgangspunktet Oslo, men også andre steder der Statens vegvesen er lokalisert, kan være aktuelle.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Seksjonen har ansvaret for

 • utvikling av regelverk innenfor skred og geoteknikk, vannhåndtering og klimatilpasning    
 • utvikling, forvaltning, digitalisering og fraviksbehandling av normalen N200 Vegbygging, samt en rekke tilknyttede veiledninger innen geoteknikk og skredfag samt vannhåndtering
 • bidrag i konseptvurderinger og teknisk godkjenning av konstruksjoner, vurdering av eksisterende og nye løsninger inklusivt miljøforhold og utslipp fra grunnforsterkningstiltak
 • svare ut faglige spørsmål fra ledelse og departement
 • deltakelse i forskning, utvikling og innovasjon samt standardisering
 • opplæring og formidling av normaler og regelverk. Kontakt med bransjen, samhandling med andre vegholdere, deltakelse i faglige fora nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant høyere utdanning innen geofag, og gjerne klimatilpasning, fra universitet på masternivå. Det er en forutsetning for stillingen at du har breddekompetanse med minst 10 års erfaring fra relevante og utfordrende prosjekter innen enten det geotekniske eller det skredfaglige området hos rådgiver, byggherre eller entreprenør. Vi forutsetter at du har god kjennskap til regelverket innenfor fagområdene. Vi ønsker at du har erfaring som leder eller prosjektleder og gjerne innenfor relevante fagområder. Du har god kompetanse på relevante data- og beregningsverktøy, samt digitale løsninger. Du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som leder av seksjonen er det viktig at du

 • har evnen til å lede og utvikle dyktige fagfolk på en tydelig måte
 • skaper engasjement, brenner for fagfeltet og formidler medarbeidernes kunnskaper til andre
 • oppfattes som tillitsvekkende med høy grad av integritet
 • kommuniserer og samhandler godt, og ønsker å bygge videre på den gode fagkompetansen i seksjonen
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • jobber målrettet med evne til å se helhet og ha fokus på involvering

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i stillingskode 1211 seksjonssjef og lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Roald Aabøe på tlf. 977 37 754 eller roald.aaboe@vegvesen.no  

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 20.05.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Roald Aabøe
Seksjonssjef
Telefonnummer: 75 54 22 20

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger