Seksjonssjef Infrastruktur

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I IKT-Drift, seksjon Infrastruktur trenger vi en leder som motiveres av å jobbe med dyktige fagpersoner og teknologi. Vi er på jakt etter deg som finner glede i å få mennesker til å prestere, lede dem, se dem, og få dem til å finne gode løsninger på komplekse problemstillinger. Du er den lederen folk liker å bli ledet av. Samtidig har du god kunnskap om teknologi, og du trives der mennesker og teknologi i sum skaper gode løsninger. Vi ønsker kjønnsbalanse i lederstillinger, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke. 

Seksjon Infrastruktur har ansvaret for sikker drift, forvaltning og videreutvikling av områdene hosting, virtualisering og lagring. I dette ligger deltagelse i vårt moderniseringsløp for å sikre overgang til DevOps og smidig utvikling i tett samarbeid med andre fagmiljøer. Som leder og teknolog er du derfor fremtidsrettet og løsningsorientert, og du klarer å bryte overordnede strategier og mål ned til håndgripelige oppgaver på en enkel måte.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for ledelse og utvikling av seksjon Infrastruktur
 • Levere driftstjenester i tråd med avtalt servicenivå
 • Utvikling av flerårige roadmaps basert på politiets behov og teknologiens muligheter
 • Kontinuerlig forbedring og effektivisering av driftsområdet
 • Bistå utviklingsavdelingen og prosjekter med å oppnå kontinuerlige leveranser og produksjonssettinger
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Økonomi- og resultatstyring
 • Koordinering av aktiviteter med andre seksjoner, avdelinger og team
 • Kunne delta i beredskapsordninger på vegne av PIT

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må kunne vise til resultater fra ledelse og gjennomføringsevne
 • Flere års erfaring med å lede faglige medarbeidere
 • Erfaring med utarbeidelse av mål og handlingsplaner
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring
 • Kjennskap til DevOps, ITIL og lean
 • Vise til god operativ og kundeorientert IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere
 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer
 • Jobber selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Trygg i utøvelse av lederrollen, og tenker helhetlig på vegne av hele virksomheten
 • Service- og brukerfokusert

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i trivelige lokaler
 • Stillingen avlønnes som 1211 seksjonssjef i lønnsspennet kr. 750 000 - 880 000, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Karl-Henning Rørstad
Avdelingsdirektør Drift
Telefonnummer: (+47) 450 30 164

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger