Seksjonssjef for digitalisering og IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NOKUT har de siste årene gjennomført et større IKT-prosjekt som har resultert i digitalisering av søknadsprosessene, nytt saksbehandlings- og arkivsystem og modernisert IKT-infrastruktur. Det er også inngått avtale med ekstern driftsleverandør. Parallelt har NOKUT styrket den interne kompetansen på området, og ansatt en produkteier med ansvar for utvikling av nye løsninger, en systemforvalter med ansvar for testing og implementering av nye løsninger og forvaltning, samt en IKT brukerstøtte med ansvar for daglig drift. NOKUT ønsker nå å samle IKT utvikling, IKT drift og arkivet i en seksjon, og skal ansette en seksjonssjef for området. Seksjonen vil bestå av 6 årsverk og 1 IKT-lærling. 

Som seksjonssjef for digitalisering og IKT vil du ha ansvar for helhetlig styring, utvikling og forvaltning av systemer og infrastruktur. Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle strategien for digitaliseringsarbeidet og vil samarbeide tett med ledelsen om dette.

Seksjonen for digitalisering og IKT inngår i administrasjonsavdelingen. Avdelingen har ansvaret for de interne fellesfunksjonene økonomi og virksomhetsstyring, HR, IKT, arkiv, kontortekniske tjenester og drift av lokaler. Avdelingen har i dag 19 medarbeidere og ledes av administrasjonsdirektør.

 

Arbeidsoppgaver:

 • lede arbeidet i seksjonen og ha personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • utvikle og tilpasse seksjonens tjenester til ulike målgrupper og sikre effektiv koordinering av resursene i seksjonen
 • overordnet ansvar for forvaltning av systemer og infrastruktur, herunder IKT-sikkerhet
 • anskaffelse og avtaleforvaltning
 • budsjettstyring

 

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdanning (lengre relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdannelse)
 • har gode lederegenskaper og erfaring med personalledelse, og/eller erfaring fra ledelse av IKT-prosjekter
 • kan kombinere strategisk ledelse med operativ gjennomføring 
 • solid erfaring fra IKT-funksjoner og digitaliseringsarbeid, gjerne fra offentlig sektor 
 • god teknisk forståelse og evne til å sette seg inn i tekniske problemstillinger og utfordringer
 • god formuleringsevne, skriftlig og muntlig 

 

Personlige egenskaper:

 • evne til å lede og motivere medarbeidere
 • interesse, engasjement og forståelse for digitalisering av arbeidsprosesser i offentlig sektor
 • flink til å kommunisere og kan formidle informasjon strukturert og tydelig til medarbeidere, ledere og leverandører
 • strukturert, selvgående og proaktiv

 

Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale
 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
 • muligheten til å være med å utvikle og realisere nye løsninger innen digitalisering og IKT prosesser
 • en hverdag preget av et bredt spekter av ansvarsområder
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter

 

Andre forhold:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders - og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova §25.

Flere opplysninger kan du få ved å kontakte Dfind ved Rekrutteringsrådgiver Ingvild Eide Gjøstein på telefon 400 21 551, eller Rekrutteringsrådgiver Lars-Kristian Kjølberg på telefon 908 30 330. Eller på e-post ingvild.gjostein@dfind.no og lars-kristian.kjolberg@dfind.no

Søknadsfrist 22.oktober 2017

 

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:

Kandidater til intervju vil bli innkalt 27.10.17

Intervjuene vil bli gjennomført i uke 43 og 44.

Kontaktpersoner

Ingvild Eide Gjøstein
Rekrutteringsrådgiver
Telefonnummer: (+47) 400 21 551
Lars-Kristian Kjølberg
Rekrutteringsrådgiver
Telefonnummer: 908 30 330

Hvem er NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen?

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å:

 • føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner
 • godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge 


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent høyere utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 125 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker.