Seksjonssjef for Anskaffelsesseksjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Anskaffelsesseksjonen

Anskaffelsesseksjonen er en nasjonal kompetanseenhet innen vare- og tjenesteanskaffelser i Statens vegvesen, og gjennomfører anskaffelser for hele Statens vegvesen sin organisasjon. Medarbeiderne på seksjonen bistår gjennom hele prosessen, fra behovet oppstår til kontrakt er inngått. Vår anskaffelsesprosess er heldigital, og vi jobber kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosesser og ytterligere digitalisering. Som en stor offentlig innkjøper er vårt samfunnsansvar viktig når Statens vegvesen gjennomfører anskaffelser. Det er sentralt for oss at vi har effektive og gode anskaffelsesprosesser, med et fokus på digitalisering, bærekraft og leverandøroppfølging.

Anskaffelsesseksjonen har 14 årsverk og er en del av avdelingen Juridisk og anskaffelser i divisjonen Fellesfunksjoner. Seksjonen har medarbeidere med kontorplass på flere lokasjoner.

Arbeids- og ansvarsområder

Seksjonssjef for Anskaffelsesseksjonen har oppgaver både på strategisk og operativt nivå, og det forventes at du ivaretar en god balanse mellom strategiske og operative oppgaver. Du må ha meget god innsikt i anskaffelsesregelverket og ha erfaring med å gjennomføre anskaffelser.

Som seksjonssjef har du ansvar for overordnet styring og ledelse av Anskaffelsesseksjonen, herunder budsjett- og personalansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle enheten på en måte som gir gode tjenester til våre brukere og som skaper godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling internt
 • Utvikle, veilede og motivere medarbeidere i deres arbeid
 • Bidra til videre profesjonalisering av vare- og tjenesteanskaffelser i Statens vegvesen med fokus på digitalisering, bærekraft og leverandøroppfølging
 • Bidra til videreutvikling av arbeidsprosesser og digitale verktøy i anskaffelsesprosessen
 • Sikre at anskaffelser gjennomføres i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk
 • Sette mål for egen seksjon, følge opp målene og skape resultater
 • Budsjettering, ressursplanlegging og oppfølging av seksjonens budsjett
 • Etablere og vedlikeholde samarbeid med relevante miljøer/avdelinger internt i Statens vegvesen
 • Lede og delta i prosjekter og tverrfaglige samarbeidsfora i Statens vegvesen
 • Være systemeier for Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og Kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) Operative  oppgaver
 • Delta aktivt i utviklingen av Juridisk og anskaffelser som avdeling

Kvalifikasjonskrav

Det kreves minimum 3-årig relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Det kreves videre at du har meget god kompetanse innen anskaffelsesregelverket  og operativ erfaring med å gjennomføre anskaffelser. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, samt digital forståelse for IKT-verktøyenes utnyttelsesmuligheter.

Det er en fordel med erfaring fra personalledelse, herunder fjernledelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en selvstendig og trygg leder med gjennomføringskraft og engasjement for anskaffelsesområdet. Du må ha evne til å motivere medarbeiderne gjennom å skape gode relasjoner og tillit, og å gi medarbeiderne en balanse mellom mestring, utfordring og utvikling.

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder er det viktig at du

 • har meget gode samarbeidsevner, ser løsninger og har evne til å løfte blikket og sikre fremdrift i prosesser
 • har evne til å lede på en tydelig og utviklende måte
 • jobber strukturert og målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, har omtanke for omgivelsene og er tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi ser etter en person som ivaretar og utvikler arbeidsmiljøet på seksjonen, personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.  

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement, gode strukturerer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i moderne lokaler i Moss eller Bergen sentrum, med gangavstand til togstasjonen
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte;

avdelingsdirektør Kjersti Narheim Haugen tlf. 41 65 27 65.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 06.06.2021.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20. Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.

Kontaktpersoner

Kjersti Narheim Haugen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 41 65 27 65

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger