Seksjonsleiar Utredning vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Vil du vere med å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innaen veg og vegtransport regionalt og lokalt? Då har vi den rette stillingen for deg. Som leiar for Utredning vest får du gleden av å jobbe med svært kompetente medarbeidarar som brenner for faget sitt.  Ansvarsområdet er variert og dekkar m.a forskjellige typar strategisk ugreiingsarbeid, NTP koordinering, effektberegningar.

Denne leiarstillinga er plassert på divisjon Transport og samfunn, avdeling Transport vest, med kontorstad Leikanger. Seksjonsleiar rapporterer til avdelingsdirektør for Transport vest. Seksjonen har 12 medarbeidarar.

Arbeidsoppgåver

Utredningsseksjonen har m.a ansvar for :

 • Utgreiingssarbeid
 • Utarbeide grunnlag for Nasjonal transportplan
 • Transportanalyser
 • Bompengeutgreiingar. 
 • Ruteansvar,
 • KVU og andre utgreiingar,
 • Koordinering/oppfølging bypakkarar
 • Transport-  -og trafikkanalyser,
 • Effektberegningar- nytte/kostanalyse  

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum 3 årig høgare utdanning innan relevante fag. Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.  og lyst til å være leiar, og like å jobbe med folk. Utdanning eller erfaring innan overordna vegplanlegging vil bli vektlagt.

Som seksjonsleiar for Utredningsseksjonen ønskjer vi at du har evne til å kommunisere og samhandle godt, er positiv og engasjert. Vi vil at du skal vere ein god motivator, og ein person som skapar engasjement.

Stort engasjement og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver som gjer at du får utvikle deg både fagleg og personleg.

Vi tilbyr deg også desse fordelane:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • god pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskular og gode høve for fagleg påfyll

Løna di blir avtalt i samsvar med vår lønspolitikk.

Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet.  Vi jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Vi gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.

Vi gjer (òg) merksam på at opplysningar om søknaden din kan bli offentliggjorde sjølv om du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste. Du vil (eventuelt?) bli varsla om dette.

Ønskjer du meir informasjon om stillinga?

Fleire opplysningar om stillinga kan du få hos avdelingsdirektør Tone Margrethe Oppedal, telefon 950 46 056, eller e-post tone.oppedal@vegvesen.no 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger