Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune utvikler vannforsyningssystemet, både gjennom systematisk drift-og vedlikehold, samt videreutvikling av driftsrutiner og anvendelse av ny teknologi. Etaten skal bygge ny vannforsyning med ny vannkilde og nye store overføringssystemer. Dette blir Norges største vannverksutbygging i det kommende 10 år.  Arbeidet på vannforsyningssektoren er organisert i flere enheter i VAV, hvor Seksjon vanndistribusjon ivaretar drift, beredskap, vedlikehold og utvikling på vanndistribusjonssystemet. Vi søker nå ny leder for denne seksjonen.     

Enheten består av 60 kompetente medarbeider, hvor de fleste er operative fagfolk med ansvar for drift og vedlikehold av distribusjonsnettet. Seksjonens har også en plangruppe med 12 medarbeidere.  Stillingen er plassert i Avdeling drift og vedlikehold og det er tett samarbeid med de andre enhetene i avdelingen, og med etatens prosjektenheter for planlegging og gjennomføring av investeringsprogrammet. Seksjonens årlige driftsbudsjett er ca 103 mill.kr, og i 2020 skal det investeres ca. 700 mill. kr. i fornyelse/nyanlegg på vanndistribusjonssystemet, der seksjonen er sterkt involvert i prosjektgjennomføringen.    

Seksjonen står i spennende utfordringer med optimalisering og effektivisering i driften og mange store investeringsprosjekter, som krever et tungt engasjement fra seksjonens medarbeidere. Den store vannforsyningsutbyggingen vil også kreve bred deltakelse fra seksjonen. Seksjonsleder forventes å engasjere seg særskilt i utvikling av organisasjonen med oppbygging av kompetanse og ressurser, nye arbeidsmetoder og anvendelse av ny teknologi.  Seksjonen har i dag tre underliggende enheter, der ledere rapporterer til seksjonsleder.  Planlagt organisasjonsendring forventes å øke antall enheter som rapporterer direkte til seksjonsleder.      

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og drift av seksjonen; faglig, økonomi, personalforvaltning, kompetanseutvikling, årsplanlegging, strategi og utvikling av seksjonen, vaktordning og beredskap.
 • Overordnet ansvar for seksjonens resultater
 • Bidra til faglig utvikling og nytenking innenfor de eksisterende arbeidsoppgavene samt utviklingsoppgavene.
 • Deltakelse i avdelingsledelsen.
 • Delta i/koordinere utviklings- og tverrfaglige prosjekter i etaten.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på universitets/masternivå, eller tilsvarende. Fordel med VA-fag eller prosessfag.
 • Erfaring fra drift av vanndistribusjonsanlegg eller andre prosessanlegg er en fordel.
 • Ledererfaring.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Digital kompetanse 
 • Stillingsinnehaver må kunne sikkerhetsklareres til nivå konfidensielt i henhold til Sikkerhetslovens bestemmelser.  

Personlige egenskaper

Som leder må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  Vi søker en synlig leder som kan skape gode tverrfaglige relasjoner og resultater.  Du må være faglig engasjert og utviklingsorientert, samtidig som du skal evne å involvere og motivere dine medarbeidere.    

Vi tilbyr

 • Meget interessante, utfordrende og unike arbeidsoppgaver i Norges største kompetansemiljø i vannbransjen.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordning.
 • Lønn i spenn 63-66 som tilvarer 849.500-899.800

Kontaktpersoner

Sigurd Grande
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 43 70 61
Mobil: 957 23 115

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger