Seksjonsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En av Norges viktigste driftsoppgaver er ledig for erfaren endringsleder med teknisk kompetanse

Avdeling for digitalisering (DIG) er en spennende, samfunnsviktig og faglig utfordrende arbeidsplass, kjennetegnet av høy kompetanse, stor intensitet, bred kontaktflate og samarbeid både med store deler av offentlig sektor, næringsliv og sterke teknologimiljøer.

DIG har ansvaret for Altinn som nasjonal samhandlings- og integrasjonsplattform for utveksling av data i offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Vi har også ansvar for det nasjonale informasjonsforvaltningsarbeidet, drift og forvaltning av SERES, Felles Datakatalog, samt grensesnitt mot registre og andre felleskomponenter. Vi har nå en fast stilling som seksjonsleder for seksjonen forvaltning og tjenesterealisering. Seksjonen har blant annet ansvar for effektiv og kundevennlig drift av Altinn, SERES og Felles Datakatalog i ulike sourcingmodeller, support og brukerstøtte for Altinn, SERES og informasjonsforvaltningskomponenter, rådgivning til tjenesteutvikling på Altinn-plattformen og operativ oppfølging av alle de offentlige virksomhetene som bruker Altinn.

Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvarlig for drift av Altinn gjennom leverandøroppfølging
 • ansvarlig for servicedesk og brukerstøtte
 • budsjett-, resultat- og personalansvar for seksjonen
 • gjennomføre tilpasning av seksjonens arbeidsmåte og kompetanse i henhold til behov
 • ansvar for prosesser, prosedyrer, kontroll og rapportering innenfor eget fagområde
 • budsjettansvar for seksjon, prosjekter og prosesser

Kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelornivå eller høyere innen IT- og økonomi fra høyskole eller universitet. Andre fagområder kan være relevante, kombinert med lang erfaring innen lignende arbeidsoppgaver.
 • realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • erfaring med drift av løsninger med høy kompleksitet
 • erfaring med personalledelse, endringsledelse og gjennomføring av omstillingsprosesser
 • erfaring med budsjettering og økonomioppfølging
 • god generell IT-forståelse og erfaring med kundebehandling
 • evne til å se muligheter, sette mål og beskrive utviklingsbehov knyttet til digitalisering
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Egenskaper

 • tydelig, motiverende og lyttende lederstil
 • være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • vilje til å bidra til god kompetansedeling og kommunikasjons- og informasjonsflyt internt i avdelingen
 • flink til å skape gode relasjoner både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Gode flyforbindelser gjør det enkelt å reise til og fra Brønnøysund, som er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten et utall muligheter.

Stillingen er fast og avlønnet som underdirektør med årslønn kr. 722 400- 838 300 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte personer. Det blir trukket 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse fra lønnen din. Prøvetiden er seks måneder.

En arbeidsplass med stort mangfold

Som IA-etat (Inkluderende Arbeidsliv) er vi opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemning, kulturell eller etnisk bakgrunn.

For å bli vurdert som søker må du legge ved CV og vitnemål/attester ved den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Cathrine Holten
Avdelingsdirektør

Hvem er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene har 560 ansatte og sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i Norge. Vi legger sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkningen, noe som legger grunnlag for økt verdiskapning nasjonalt. Mer om oss på brreg.no og altinn.no