Seksjonsleder VTS midt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner. Vegtrafikksentral midt (VTS midt) er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. Den er en del av Statens vegvesen sin operative beredskapsenhet og dekker det geografiske ansvarsområdet i Trøndelag og Møre og Romsdal. VTS midt er lokalisert i Trondheim.

Vegtrafikksentralene har følgende hovedfunksjoner: Overvåke vegnettet og trafikkavviklingen med særlig fokus på tunneler og fjelloverganger Generere og formidle informasjon for å veilede trafikantene Fjernstyre trafikktekniske installasjoner (stenge/åpne/ omkjøring/teksttavler etc) Varsle og formidle beslutningsstøtte for drift og vedlikehold Være bindeledd og koordinere vår innsats ved hendelser på vegnettet Motta henvendelser fra publikum - herunder telefontjenesten 175 VTS er operativ døgnet rundt, alle dager i året og operatørene arbeider i turnus

VTS midt har pt. 26 medarbeidere og er organisert med driftsleder og en faglig stab.

Kontorsted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Driftsleder har personalansvar for trafikkoperatørene som går i turnus. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør for avdeling Trafikkstyring og beredskap og inngår i avdelingens ledergruppe. Arbeidsoppgaver Vegtrafikksentralen har en kritisk samfunnsfunksjon og det er derfor viktig å opprettholde godt arbeidsmiljø og stabil og sikker drift 24/7. Fagområdet er teknologitungt med bruk av avanserte styrings- og overvåkingssystemer. God kjennskap til slik teknologi vil være en fordel.

Kvalifikasjonskrav

Vi stiller krav om minimum 3 årig relevant bachelorutdanning. Ved omfattende relevant arbeidserfaring kan utdanningskravet fravikes. Det en stor fordel at du har ledererfaring. Du må våge å lede gjennom å vise handlekraft, følge opp beslutninger og dessuten evne å være i forkant av utviklingen. Det er en fordel om du har erfaring fra trafikk/samferdselsområdet. Siden informasjon er en vesentlig del av virksomheten, er det nødvendig at du kan uttrykke deg godt både på norsk og på engelsk, også skriftlig. Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Personlige egenskaper:

Personalledelse - vi ser etter en god personalleder med evne til å bygge et godt arbeidsmiljø. Fleksibilitet - i en så operativ virksomhet skjer ting raskt og ofte uventet. Evne til å håndtere ulike situasjoner er viktig. Utvikling - teknologisk utvikling innen dette fagområdet skjer raskt. Vi ønsker oss en leder som kan være med og drive denne utviklingen framover.

Samarbeid og kommunikasjon - VTS har et utstrakt samarbeid både internt og eksternt med blant annet nødetatene og forsvaret. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil derfor bli vektlagt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • lederintroduksjonsprogram
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelignsdirektør Nils Audun Karbø på epost nils.karbo@vegvesen.no / mobil 90759656.

Kontaktpersoner

Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør
E-postadresse: nils.karbo@vegvesen.no
Mobil: 907 59 656

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger