Seksjonsleder Vei og trafikk

Seksjonsleder Vei og trafikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved enhet for Tekniske tjenester er det ledig fast 100% stilling som seksjonsleder i seksjon Vei og trafikk.

Kongsberg kommune har et uttrykt mål om vekst i hele kommunen, og det er store krav til forvaltning og utvikling av vei og trafikksystemer, overvann, byrom og stedsutvikling i hele kommunen. Vi kan tilby spennende utfordringer på disse områdene, innenfor en profesjonell og kompetent organisasjon. Stillingen fordrer tett kontakt og samarbeid med øvrige seksjoner og enheter i kommunen, med kommunalsjefen og stabsressurser.

Seksjon Vei og trafikk har 17 ansatte med en bred og variert bakgrunn innenfor drift og forvaltning av teknisk infrastruktur, vei og trafikk.  

Vi tilbyr

  • Spennende utfordringer innenfor et fagområde i utvikling og endring
  • Et godt arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse på respektive fagfelt
  • Faglig nettverk med andre kommuner i regionen.
  • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser.
  • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
  • Lønn etter avtale

Innhold i stillingen 

Seksjon Vei og trafikk forvalter offentlig veimyndighet med fagansvar og forvaltning innenfor veiloven på alle kommunale veier. I dette ligger overordnet ansvar for trafikksikkerhet, trafikkavvikling, parkering og fremkommelighet. 

Som seksjonsleder har du personal-/ økonomi- og resultatansvar innenfor seksjonens budsjett. Du har ansvar for drift, investeringer og HMS.

I nært samarbeid med Vann- og avløpsseksjonen skal du planlegge og gjennomføre tiltak for håndtering av overvann i kommunens infrastruktur. Du får ansvar for å organisere og lede prosjekter og driftsoppgaver innenfor vei og relaterte anlegg i drift og investering. Det vil være oppgaver knyttet til saksbehandling og samarbeid med øvrig teknisk forvaltning blant annet innenfor plan- og byggesak, vann og avløp. 

En viktig oppgave er å utvikle egen seksjon, ta i bruk nye verktøy og digitale løsninger for økt effektivitet, tilgjengelighet og publikumsorientering.

Som seksjonsleder inngår du i ledergruppe i enhet for Tekniske tjenester.

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har erfaring fra kommunalteknisk drift, eller drift tilsvarende seksjonens fagområder innenfor vei og anlegg.

Du må ha god forståelse for samspillet mellom administrativ forvaltning og politisk ledelse.

Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, da vi ser etter en leder som fremmer samarbeid internt og eksternt.

Du må ha god evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Det er ønskelig med erfaring fra ledelse og organisasjonsutvikling.

Relevant erfaring privat sektor innenfor vei og anlegg er av interesse.

Du må ha evne til god og tydelig muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Gode datakunnskaper, en utviklingsorientert holdning til digitale verktøy og personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant høyere utdanning på høyskole-/ universitetsnivå.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontaktpersoner

Jens Sveaass
Kommunalsjef teknisk
Telefonnummer: 990 93 116

Hvem er Kongsberg Kommune -?

Kongsberg er en internasjonal småby med mer enn 27000 innbyggere. Byen har en sentral beliggenhet med ca. en times avstand til Oslo og er omkranset av fine naturområder. Lang industrihistorie og målrettet industriutvikling har gitt byen status som et nasjonalt teknologisenter. Her gir vi deg muligheter og utfordringer både i arbeid, utdanning og fritid. Kongsberg kommune har som mål å vokse til 40000 innbyggere innen 2030. Veksten medfører spennende utfordringer innenfor plan, bygg, landbruk og miljø. Kommunen har et mangfoldig boligtilbud og utvikler stadig nye boligområder. Kommunen har utarbeidet en sentrumsplan der målet er et mer kompakt sentrum og en triveligere by.