Seksjonsleder vegtrafikksentralen øst

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vegtrafikksentral øst (VTS øst) er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen. Den er en del av Statens vegvesen sin operative beredskapsenhet og dekker det geografiske ansvarsområdet i Oslo, Viken og Innlandet. 

Vegtrafikksentralene ligger i divisjon Transport og samfunn, under avdelingen for Trafikkstyring og beredskap og har følgende hovedfunksjoner:

-Overvåke vegnettet og trafikkavviklingen med særlig fokus på tunneler

-Generere og formidle informasjon for å veilede trafikantene

-Fjernstyre trafikktekniske installasjoner (stenge/åpne/ omkjøring/teksttavler etc)

-Varsle og formidle beslutningsstøtte for drift og vedlikehold

-Være bindeledd og koordinere vår innsats ved hendelser på vegnettet

-Motta henvendelser fra publikum – herunder telefontjenesten 175

 

VTS er operativ døgnet rundt, alle dager i året og operatørene arbeider i turnus

VTS øst har ca. 59 medarbeidere og er organisert i to faggrupper og en faglig stab. Faggruppene har hver sin gruppeleder med personalansvar for operatørene. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør for avdeling Trafikkstyring og beredskap og inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

VTS øst har ca. 59 medarbeidere og er organisert i to faggrupper og en faglig stab. Faggruppene har hver sin gruppeleder med personalansvar for operatørene. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør for avdeling Trafikkstyring og beredskap og inngår i avdelingens ledergruppe.

Vegtrafikksentralen har en kritisk samfunnsfunksjon og det er derfor viktig å opprettholde godt arbeidsmiljø og stabil og sikker drift 24/7. Fagområdet er teknologitungt med bruk av avanserte styrings- og overvåkingssystemer. God kjennskap til slik teknologi vil være en fordel.

Kvalifikasjonskrav

Vi stiller krav om minimum 3 årig relevant bachelorutdanning. Ved omfattende relevant arbeidserfaring kan utdanningskravet fravikes. Det en stor fordel at du har ledererfaring. Du må våge å lede gjennom å vise handlekraft, følge opp beslutninger og dessuten evne å være i forkant av utviklingen.

Det er en fordel om du har erfaring fra trafikk/samferdselsområdet. Siden informasjon er en vesentlig del av virksomheten, er det nødvendig at du kan uttrykke deg godt både på norsk og på engelsk, også skriftlig. 

Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

 

Personlige egenskaper

Personalledelse – vi ser etter en god personalleder med evne til å bygge et godt arbeidsmiljø.

Fleksibilitet – i en så operativ virksomhet skjer ting raskt og ofte uventet. Evne til å håndtere ulike situasjoner er viktig.

Utvikling – teknologisk utvikling innen dette fagområdet skjer raskt. Vi ønsker oss en leder som kan være med og drive denne utviklingen framover.

Samarbeid og kommunikasjon – VTS har et utstrakt samarbeid både internt og eksternt med blant annet nødetatene. Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner vil derfor bli vektlagt.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • fleksitidsordning
  • god pensjons- og forsikringsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, tlf 907 59 656/epost nils.karbo@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger