Seksjonsleder Veg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din/ditt kompetanse innen vegplanlegging i en stilling hvor du får være med å utvikle en seksjon av dyktige medarbeidere.

For denne rollen trenger du helst erfaring som leder og erfaring med planlegging av større samferdselsprosjekt. Er du vår nye Seksjonsleder Veg? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Areal og samferdsels avdeling

Som vår nye Seksjonsleder Veg blir du en del av avdeling Areal og samferdsel som snart har 30 dyktige medarbeidere som jobber med alt fra overordnede analyser til detaljerte byggeplaner med oppfølging i anleggsgjennomføringen. Våre viktigste kunder er offentlige etater, utbyggere og entreprenører. Avdelingen har en stabil vekst med god blanding av svært erfarne rådgivere og ivrige nyutdannede. Avdelingen vokser og det er derfor ønskelig med en underinndeling i seksjoner. Dette for å sikre en fortsatt god utvikling og oppfølging av hver enkelt medarbeider også i framtiden. Som seksjonsleder vil du bli del av avdelingens ledergruppe på fire inkludert avdelingsleder. Seksjon Veg arbeider med store og små samferdselsanlegg i alle planfaser, fra utredninger og forprosjekt via reguleringsplaner til detaljerte byggeplaner. De har et godt samarbeid med andre vegavdelinger og -seksjoner i Rambøll for en best mulig utnyttelse av både kompetanse og ressurser på tvers av kontorstedene

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Personalansvar for 11 medarbeidere
  • Være aktiv i markedsarbeid og tilbudsprosesser, slik at Rambøll vinner oppdrag
  • Følge opp gjennomføring av ulike prosjekter og selv jobbe i prosjekt
  • Delta i avdelingens ledergruppe og være en sentral bidragsyter til avdelingens vekst
  • Forankre Rambølls verdier og strategier hos medarbeiderne
  • Delta i forbedringsprosesser og felles faglige nettverk med andre Rambøll kontorer nasjonalt og internasjonalt

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Høyere utdannelse som sivilingeniør / ingeniør
  • Noen års erfaring innen fagområdet
  • Ønskelig med erfaring i Novapoint

I denne rollen vil det være en fordel om du også: har interesse for videreutvikling av faget og digitaliseringen som skjer i markedet. Du ser styrken i det flerfaglige miljøet i Rambøll og vil bruke dette til det beste for kunde og prosjekt. Du er en inkluderende leder som er troverdig, ærlig og real, resultat- og løsningsorientert og en utpreget lagspiller.  

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.09.2019.

Kontaktpersoner

Monica Buran
Avdelingsleder
Telefonnummer: +47 91796209

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger