Seksjonsleder Vedlikeholdskontrakter

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning av infrastrukturen, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur. Infrastruktur er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av tre områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter. 

Strategisk vedlikehold i Bane NOR har en visjon om å være "World Class" innen vedlikehold og søker derfor en leder med stort engasjement for å bidra til at vi lykkes!

Strategisk Vedlikehold er premissgiver og bestiller av vedlikehold. Avdelingen består av flere enhetersom har ansvar for Asset Management, Asset Management System (ERP),Vedlikeholdskontrakter, Tilstandsovervåking- og Smart Vedlikehold,Vedlikeholdsledelse- og Engineering.

Du har spisskompetanse innenfor vedlikeholdsledelse- og vedlikeholdsengineering, og er fortrinnsvis EU-sertifisert innen vedlikehold (World Class Maintenance). Vi er inne i en periode med historisk satsing på jernbanen og du ønsker å bidra offensivt til Bane NORs utvikling av vedlikeholdsstrategien. Du evner å få dine medarbeidere med på reisen mot fremtidens jernbane.

Seksjonen har ansvar for inngåelse og forvaltning av landsdekkende kontrakter for vedlikehold av infrastrukturen som påvirker sikkerheten, tilgjengelighet, pålitelighet, økonomi og komfort, herunder utforme kravspesifikasjonen knyttet til kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging.

Stillingen inngår i ledergruppen til Strategisk vedlikehold.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle vedlikeholdsstrategi for Infrastruktur i samarbeid med ledergruppen for vedlikehold 
 • Delta i arbeid for å utvikle vedlikeholdsprogram og fornyelsesplaner
 • Ansvar for å utforme kravspesifikasjoner og teknisk underlag til  ved inngåelse av vedlikeholdskontrakter
 • Følge opp vedlikeholdskontrakter, sikre faglig kvalitet på leveranser og gevinstrealisering
 • Følge opp kontraktsportefølje innenfor området og sikre avtaledekning iht. vedlikeholdsstrategi
 • Inngå i anskaffelsesteam ved inngåelse av nye kontrakter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse 
 • Kunnskap og erfaring med Vedlikeholdsledelse
 • Kontraktsforvaltning
 • EU sertifisering i World Class Maintenance
 • Drift og vedlikehold 

Personlige egenskaper

 • God teknisk forståelse 
 • God forretningsteft
 • God handlekraft (gjennomføringsevne, endringsledelse)
 • Bruker spesialistkunnskap (vedlikeholdsledelse) til kontinuerlig utvikling av faget til beste for Bane NOR
 • Utvikler sine ansatte

Vi tilbyr

 • Et engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Sentral beliggenhet i flotte nye lokaler i Oslo sentrum
 • P.t. personalbillett med VY's tog

Kontaktpersoner

Fahad Rehman
Telefonnummer: +47 91652585

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger