Seksjonsleder vedlikehold

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Det er økt fokus på drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet i Norge. Statens vegvesen har, for å tydeliggjøre dette fokus, opprettet en egen divisjon for Drift og vedlikehold som har ansvar for drift og vedlikehold av riksvegnettet og mindre utbyggingstiltak.

Vedlikehold øst 1 er en av 6 seksjoner i avdelingen drift og vedlikehold Øst, og dekker det geografiske området Innlandet + Hallingdal nord for Hønefoss.

Seksjonsleder for Vedlikehold øst 1 er en del av ledergruppa i Drift og vedlikehold Øst. Seksjonen har 20 medarbeidere innenfor vegvedlikehold, dekkelegging og vegoppmerking innenfor sitt geografiske område. I tillegg har seksjonen ansvaret for bruforvaltning og bruvedlikehold for hele avdeling Øst (Innlandet, Viken og Oslo).

Kontorsted er Lillehammer, eller en av våre andre kontorsteder i Mjøsområdet.

Arbeidsoppgaver

Den viktigste oppgaven din blir å lede seksjonen i det daglige. Som seksjonsleder får du ansvar for et område med stort eksternt fokus med hensyn til kvaliteten på vegene våre. I tillegg til å ha faglig kompetanse og trygghet, er det viktig å være trygg blant annet i kontakt med media og vegbrukere. Du blir en del av avdelingens ledergruppe og skal være med på å styre avdelingens aktivitet og utvikling i årene framover.

Vi ser etter trygge ledere som har evnen til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid – både for medarbeiderne dine og deg selv.

Vi ser etter deg som:

 • er en tydelig og samlende leder som evner å få det beste ut av sine medarbeidere
 • bidrar til utarbeidelse av avdelingens/seksjonens mål
 • følger opp avdelingens/seksjonens resultater
 • er aktiv i avdelingens ledergruppe
 • har god kontakt med eksterne aktører som kommuner, naboer, entreprenører etc.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse fra høgskole- eller universitet, minimum 3 år. God og relevant praksis og gode personlige forutsetninger kan kompensere for dette.
 • Kjennskap til ett eller flere av fagområdene du skal lede vil være en fordel

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du

 • kommuniserer og samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Cato Løkken på tlf. 992 04 570

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger