Seksjonsleder Vedlikehold - Tilstandsovervåking

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning av infrastrukturen, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur. Infrastruktur er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av tre områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter. 

Strategisk vedlikehold i Bane NOR har en visjon om å være "World Class" innen vedlikehold og søker derfor en leder med stort engasjement for å bidra til at vi lykkes!Strategisk Vedlikehold er premissgiver og bestiller av vedlikehold. Avdelingen består av flere enheter som har ansvar for Asset Management, Asset Management System (ERP), Vedlikeholdskontrakter, Tilstandsovervåking- og Smart Vedlikehold, Vedlikeholdsledelse- og Engineering.

Du har spisskompetanse innenfor vedlikeholdsledelse- og vedlikeholdsengineering, og er fortrinnsvis EU-sertifisert innen vedlikehold (World Class Maintenance). Vi er inne i en periode med historisk satsing på jernbanen og du ønsker å bidra offensivt til Bane NORs utvikling av vedlikeholdsstrategien. Du evner å få dine medarbeidere med på reisen mot fremtidens jernbane.Seksjonen har ansvar for overvåking av tilstand og standard på infrastrukturen som påvirker sikkerheten, tilgjengelighet, pålitelighet, økonomi og komfort. Stillingen inngår i ledergruppen til Strategisk vedlikehold.

Stillingen inngår i ledergruppen til Strategisk vedlikehold.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle vedlikeholdsstrategi for Infrastruktur i samarbeid med ledergruppen for vedlikehold
 • Videreutvikle fag og prosesser knyttet til tilstandsovervåking (Condition Monitoring).
 • Videreutvikle dagens vedlikeholdskonsept til prediktivt vedlikehold
 • Personalansvar for 15 dyktige og engasjerte medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, Bsc eller Msc.
 • EU-sertifisering innen Vedlikeholdsledelse 
 • Vedlikeholdsstyring, RAMS, LCC, RCM, etc
 • Analysekompetanse

Personlige egenskaper

 • God forretningsteft
 • God handlekraft
 • Bruker spesialistkunnskap til kontinuerlig utvikling av faget til beste for Bane NOR
 • Du evner å utvikle dine ansatte og være tydelig på mål og retning

Vi tilbyr

 • Et engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Vi holder til i nye flotte lokaler sentralt i Oslo
 • P.t. personalbillett med VY's tog

Kontaktpersoner

Fahad Rehman
Telefonnummer: 91652585

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger