Seksjonsleder vedlikehold midt

Stillingsbeskrivelse

Om vedlikeholdsseksjonen

Vedlikeholdsseksjonen har 18 medarbeidere fordelt på kontorstedene Steinkjer, Trondheim, Molde og Ålesund. Du på din side vil få kontorsted i Molde eller Trondheim.  Seksjonen har ansvar for bruforvaltning, tilstandsvurdering og planlegging av vedlikeholdstiltak for hele riksvegnettet. Den ivaretar også byggherrefunksjonen for vedlikeholdskontrakter for veg, bru, kai, tunnel, dekkelegging og vegoppmerking.

Dine arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder skal du faglige lede, koordinere og utvikle dine ansatte og deres oppgaver. Du skal også styre to prosjektledere som rapporterer til deg på resultat, HMS og kvalitet. Fordi vi er opptatte av å utnytte kompetansen i avdelingen på en best mulig måte, bidrar våre medarbeidere på tvers av seksjonene. En viktig oppgave for deg blir dermed å tilrettelegge for dette arbeidet. Du vil i tillegg samarbeide tett med andre avdelinger i hele Statens vegvesen, og du vil være i kontakt med entreprenører, media og andre eksterne.  Du vil også være en del av avdelingens ledergruppe, og vi forventer at du bidrar aktivt i denne. Det betyr at du blant annet må bidra i vårt arbeid med fremtidig kontraktsportefølje og hvordan denne skal løses. Fordi dine medarbeidere sitter spredt, må du påregne noe reisevirksomhet.

Hvem er du?

Du har minimum treårig ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole (dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT). Omfattende og relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning. Vi ønsker at du har følgende relevant erfaring:

 • prosjektledererfaring fra en av seksjonens fagområder
 • ledererfaring
 • erfaring med rapportering og oppfølging av økonomi, HMS og kvalitet
 • erfaring med kontraktsoppfølging

På grunn av reiseaktiviteten må du ha førerkort klasse B.

Vi vektlegger personlige egenskaper. Som leder er du:

 • samlende, motiverende og god på samarbeid
 • strukturert og effektiv
 • dyktig til å balansere operativt og strategisk arbeid
 • god til å uttrykke deg muntlig og skriftlig.
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

 

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsdirektør Ruth Myklebust på mobil 9111 6300

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger