Seksjonsleder ved byggesaksavdelingen - Plan- og bygningsetaten

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gå-byen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger og 3 stabsstøtte avdelinger. Våren 2019 flytter vi inn i nye moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Byggesaksavdelingen består av til sammen 35 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Våre oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon vedrørende plan- og bygningsloven.

Vi skal nå rekruttere en dyktig seksjonsleder til et av landets største byggesaksmiljø. Vi ønsker en engasjert seksjonsleder med gode lederegenskaper og fagkunnskaper, og søker etter arkitekt/ingeniør/jurist innenfor fagområdet bygg og anlegg.

Arbeidsoppgaver:

Byggesaksavdelingens oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader. Seksjonsleder vil få ansvaret for kompetansebygging, faglig veiledning, arbeidsledelse, motivasjon, ressursstyring og daglig personaloppfølging for 8 - 10 medarbeidere. Seksjonsleder har også ansvar for overholdelse av tidsfrister og faglig kvalitet av seksjonens leveranser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innenfor relevant fagfelt fra høyskole eller universitet
 • Fordel med erfaring fra offentlig saksbehandling
 • Ledererfaring vektlegges
 • Gode kunnskaper om plan - og bygningsrett

Utdanningsretning:

 • Juridiske fag
 • Bygg og anlegg
 • Arkitekt / Design
 • Administrasjon og Ledelse

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

 

Kontaktpersoner

Sylvi Søvik Wathne
Byggesakssjef
Telefonnummer: 55 56 65 14
Mobil: 409 10 771

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.