Seksjonsleder Transportforvaltning øst 3

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Om Transport øst

Statens vegvesen, ved divisjon Transport og samfunn, avdeling Transport øst, skal bidra i samarbeidsprosjekt med kommuner, vi skal besvare spørsmål fra kunder, og vi skal utføre forvaltningsarbeid innen våre fagområder.

Transport øst har rundt 80 medarbeidere fordelt på fire seksjoner og en stab. Avdelingen dekker området Innlandet, Oslo og Viken og består av tre Transportforvaltningsseksjoner og en Utredningsseksjon.

Om Transportforvaltning øst 3

Seksjonene for Transportforvaltning har ansvaret for plan- og vegforvaltning, trafikksikkerhet, arbeidsvarsling og skiltmyndighet. Vi samarbeider tett med de andre seksjonene på avdelingen i arbeidet med å styrke Statens vegvesen sin rolle som den fremste samfunnsaktøren inne veg og vegtransport. Seksjonen samarbeider også tett med andre enheter i egen og andre divisjoner.

For å kunne gjennomføre våre oppdrag, søker vi etter en fremoverlent og utviklingsorientert seksjonsleder til å lede transportforvaltning Oslo.

Kontorsted: Oslo

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være ledelse av seksjonen med ansvar for personell, økonomi, faglig kvalitet og leveranser fra seksjonen. Seksjonsleder vil være en del av ledelsen i Transport øst, og inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe. En viktig oppgave er å utvikle seksjonen, og bidra til utvikling av transportforvaltningen i etaten. Du må kommunisere godt både muntlig og skriftlig. Stillingen vil medføre en del ekstern kontakt. Arbeidsområdene som seksjonen dekker er i hovedsak:

 • Lede og følge opp medarbeiderne i seksjonen.
 • Utvikle seksjonens medarbeidere og fremme samhandling både internt i Transport øst og mot våre eksterne samarbeidsparter/kunder
 • Faglig arbeid innenfor følgende områder:
 • Forvaltning etter veg- og vegtrafikklov (som arbeidsvarsling og skiltsaker)
 • Forvaltning etter plan- og bygningslov, og samhandling med kommuner og fylkeskommuner i deres planarbeid.
 • Ivareta sektoransvar innen trafikksikkerhet, klima og miljø

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker en leder med utdannelse fra høgskole- eller universitet, minimum 3 år.

Hvem er du?

Vi ønsker en trygg og tydelig leder, med gode samarbeidsevner og som har evnen til å lede og utvikle dyktige medarbeidere på en god måte. Du er samfunnsorientert, og har erfaring med offentlige plan- og beslutningsprosesser.

Vi ser etter en person med ledererfaring, som har evne til å tenke helhetlig.

Det er viktig at du finner balansen mellom operativt og strategisk arbeid og mellom fag og forvaltning – både for medarbeiderne dine og deg selv.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Erfaring fra ett eller flere av seksjonens fagområder vil være en fordel.

Det vil bli lagt vekt på at du:

 • har ledererfaring
 • er en samlende og motiverende leder
 • evner å tenke helhetlig og ta initiativ
 • kan være både pragmatisk og analytisk
 • trives å jobbe både selvstendig og i team 
 • har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • er strukturert og effektiv
 • er dyktig til å balansere operativt og strategisk arbeid

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • flexitid   
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsleder Fred Anton Mykland på fred.mykland@vegvesen.no eller på mobtlf. +47 958 12 549 

Kontaktpersoner

Fred Anton Mykland
Avdelingsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger