Seksjonsleder transportdata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker seksjonsleder transportdata

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner. Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger med hovedkontor i Trondheim.

Divisjon Transport og samfunn har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier og vil være sentrale i utviklingen av fremtidig transportsystem. Kontorsted for stillingen er i Trondheim.

Transportdata ligger på avdeling Transportutvikling, og har som hovedoppgave å sikre utvikling og innføring av ny teknologi særlig innen ITS, samt digitalisering av tjenester innen veg- og vegtransportområdet. Nasjonal vegdatabank - NVDB, system for trafikkstyring, transportdata og trafikkbetalingsløsninger (Autopass) samt ansvaret for ITS- pilotprogram er plassert på denne avdelingen. Den delen av geomatikk og geodata som gjelder kartsystem, geovekst, GIS-verktøy og grensesnitt for trafikkdata, er lagt til lokale seksjoner.

Seksjon Transportdata har i dag 30 medarbeidere fordelt på 8 lokasjoner i Norge med hovedsete i Trondheim.

Hva skal du jobbe med?

 • Lede seksjonen, herunder personalledelse, kompetanseutvikling og ressursallokering
 • Medvirkende i budsjettarbeid og oppfølging av brukere (internt og eksternt)
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser og utviklingsmiljø
 • Definere seksjonens målsettinger og prioriteringer, og kontinuerlig oppfølging av disse
 • Bidra til veivalg innen teknologi som vil påvirke transportsektoren
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale fora
 • Delta i ledermøter for avdeling Transportutvikling

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse. Du har ledererfaring kombinert med teknisk kompetanse innen utvikling, og du har god forståelse for utviklingsoppgaver i en større organisasjon, kjennskap til smidig metodikk og god brukerforståelse. Det er viktig at du bidrar med faglig engasjement og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg. Du liker å jobbe i team og motiveres av å bidra til utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Du vil jobbe tett med arkitekter, utviklere, testere, prosjektledere og produkteiere. All systemutvikling utføres av innleide konsulenter. Som leder for seksjon Transportdata vil du få ansvar for en bred systemportefølje som forvaltes av produkteiere. Forenkling av porteføljen og uttak av effektiviseringspotensiale vil skje i samarbeid med teknologisk rådgiver og produkteiere. Som seksjonsleder inngår du i ledergruppen på Transportstyring. 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT/ledelse fra høyskole/universitet. Relevant og dokumentert arbeidserfaring kan imidlertid veie opp for manglende formalkompetanse
 • Relevant ledererfaring og lederkompetanse
 • God til å bygge team og få ansatte til å levere gode resultater
 • Erfaring fra større utviklingsprosjekter
 • Kunnskap om og erfaring med DevOps som metodikk
 • Tilsetting er betinget av sikkerhetsklarering eller at dette kan gis. En del reisevirksomhet må påregnes.

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og engasjere
 • Løsningsorientert, strategisk og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • God til å samarbeide, men liker å arbeide selvstendig og ta beslutninger
 • God arbeidskapasitet og brukerfokus
 • Analytisk og nysgjerrig

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederutviklingsprogram
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annen informasjon

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Per Roald Andersen, telefon 91576765, eller e-post per.andersen@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger