Seksjonsleder Transformatorer i Anleggsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til vår transformatorseksjon i Anleggsforvaltning søker vi etter en engasjert leder som ønsker å utvikle en fremtidsrettet forvaltning av kraftsystemet.

Seksjonen utfører service og forebyggende vedlikehold på transformatorer, reaktorer og fasekompensatorer og bistår også driftsorganisasjonen med teknisk støtte og faglig veiledning i forbindelse med drift og vedlikehold av Statnetts anlegg. I dette inngår bl.a. strategiske vurderinger som utskiftningskritereier mm. Viktige oppgaver som leder for seksjonen vil være å videreutvikle både seksjonen og avdelingen gjennom forbedringsarbeid. Seksjonen består av tre teknikere og tre ingeniører/sivilingeniører.

Seksjonen inngår i Avdelingen Stasjoner i divisjon Drift og Marked (D&M). Seksjonsleder vil inngå i avdelingens ledergruppe.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til høyt fokus på HMS-arbeidet i Statnett gjennom å være en god rollemodell
 • Personaloppfølging med fokus på godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling
 • Utvikle og tilpasse enheten i forhold til Statnetts fremtidige behov
 • Videreutvikle anleggsforvaltning av transformatorer, reaktorer og fasekompensatorer
 • Være en viktig bidragsyter i utvikling av strategi, høringer, tekniske avklaringer og havarisituasjoner

 

Ønsket kompetanse:

 • Master/Sivilingeniør elkraft
 • Erfaring fra personalledelse
 • Erfaring med krafttransformatorer – fra konstruksjon eller produksjon
 • Erfaring med utvikling av planer og strategier, risikovurderinger, tekniske rapporter og beslutningsunderlag
 • Gode engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig

 

Ønsket egenskaper:

 • Tydelig og målrettet i form og fremstilling
 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Fokusert på sikkert arbeidsmiljø og oppfølging av godt HMS-arbeid
 • Godt humør og evne til å skape engasjement

Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet.

Arbeidssted vil være ved Statnetts kontorer i Oslo, og det må påregnes jevnlig besøk til Drammen og også noe øvrig reisevirksomhet for befaringer og leverandørbesøk o.l.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Søknadsfrist 20.10.17 Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Kontaktpersoner

Nils Henrik Jendal
Mobil: 99272386

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger