Seksjonsleder Trafikksikkerhet og ITS

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse og erfaring innen trafikksikkerhet og/eller skilt og ITS, ledelse og kundebehandling i en stilling hvor du leder et av Norges ledende miljøer innen trafikksikkerhet og skilt hvor vi finner løsninger som gjør transport av mennesker og varer mer sikker og effektiv. For denne rollen trenger du erfaring fra fagområdet og et ønsket om å utvikle hver enkelt medarbeider og hele teamet sin kompetanse og trivsel, slik at vi kan fortsette å være innovative for våre kunder. Er du vår nye Seksjonsleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Smart Mobility i Norge

Som vår nye Seksjonsleder blir du en del av Rambøll sin satsning på «Smart Mobility» med over 200 eksperter globalt, hvor ca 25 sitter i Norge. Denne satsningen har akselerert utviklingen av vårt fagområde spesielt innen digitalisering og bærekraftige løsninger. Vi gjør trafikksikkerhetsrevisjoner av de største samferdselsprosjekter i Norge og jobber også i tidligfase med trafikksikkerhet, for å øke samfunnsnytten av prosjektene. Som seksjonsleder vil du få ansvaret for 7-10 medarbeidere med et ledende miljø i Norge innen skiltplanlegging. I store veiprosjekter har seksjonen utviklet innovative programmer, som forbedrer kvaliteten og øker effektiviteten i arbeidet. I avdelingen har vi søkelys på personlig utvikling, noe vi gjør med tett individuell oppfølging. Vi samarbeider i nasjonale/globale faggrupper, og arbeider systematisk med kunnskapsdeling. Det gjør at vi blir flinke til å løse utfordrende prosjektarbeid for våre kunder. Hos oss blir du del av et miljø som hele tiden søker etter nye måter å løse oppdragene på. Når vi finner slike muligheter, lager vi nye verktøy og utvikler dem i samarbeid med våre kunder, slik at vi sammen skaper Smartere Mobilitet, for samfunnet vårt.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Personalansvar for seksjonens ansatte

 • Bidra til rekruttering og utvikling av seksjonens fagmiljø

 • Være aktiv i markedsarbeid og tilbudsprosesser, slik at Rambøll vinner oppdrag

 • Følge opp gjennomføring av ulike prosjekter slik at Rambøll når sine forretningsmål

 • Oppdragsledelse og oppdragsgjennomføring

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Engasjert i folk og marked

 • Kjenne markedet lokalt og regionalt

 • Minimum 5 års erfaring fra bransjen

 • Erfaring fra ledelse er ønskelig

 • Utdanning på masternivå

 • Kompetanse om trafikksikkerhet

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

 • Gode samarbeidsevner med kollegaer, samarbeidspartnere og kunder

Velkommen til Rambøll - The Partner for Sustainable Change

Bærekraft har vært en del av Rambølls DNA helt siden selskapet ble grunnlagt 1945 med en visjon å være en rådgiver som både tar vare på mennesker og natur. Med den nye strategien «The Partner for Sustainable Change» setter vi stadig nye mål for å bli det ledende selskapet innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med til sammen 1600 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Rambøll er eid av vår egen stiftelse som sikrer at inntjening går tilbake til selskapet, samtidig som stiftelsen støtter forskning og utdanning, humanitær hjelp og våre lokalsamfunn.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist:

31.05.2022

.

Har du spørsmål?

Kontakt Sindre Levinsen, avdelingsleder, tlf: 95084596, mail: sindre.levinsen@ramboll.no 

Kontaktpersoner

Sindre Levinsen
Telefonnummer: +47 95084596

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger