Seksjonsleder Trafikant 2

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Statens vegvesen Trafikant- og kjøretøydivisjonen, Trafikantavdelingen, har ledig fast stilling som seksjonsleder av Trafikant øst 2.Seksjonen er en av åtte seksjoner i Trafikantavdelingen, og vil ha ansvar for medarbeidere som har kontorplasser fordelt i Innlandet og vestre del av Viken. Det geografiske området er delt i 3 faggrupper med hver sin leder, som er plassert direkte under seksjonsleder og har budsjett-, personal- og resultatansvar for sine medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Som seksjonsleder vil du ha personal-, økonomi-, og resultatansvar for enheten, og får ansvar for faglig utvikling innen ansvarsområdet. Lederen vil arbeide operativt mot egne ansatte og mot våre brukere og samarbeidspartnere. Seksjonen har det overordnede ansvaret for avvikling av praktiske førerprøver i alle førerkortklasser og kjørevurdering på trafikkstasjonene i området, samt annet trafikksikkerhetsarbeid innenfor trafikantområdet.

Videre vil lederen, sammen med resten av lederteamet i Trafikantavdelingen, arbeide for god faglig og enhetlig praksis, HMS, ressursdisponering og faglig støtte ved utføring av arbeidsoppgavene.

Vi søker etter en person som ser ledelse som et spennende fag, og som ser det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting. Vi jobber med viktige samfunnsoppgaver, og personene vi ansetter må være villig til å delta i fellesskapet for å nå etatens 0-visjon når det gjelder drepte og hardt skadde i trafikken.

Kontorplassering for seksjonsleder vil være ved en av Statens vegvesens lokasjoner i Drammen, Hønefoss, Gjøvik eller Lillehammer.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år.
 • Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med utdanning innen ledelse, ledererfaring og praksis fra offentlig virksomhet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God på samarbeid, kommunikasjon.
 • Førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du:

 • Har evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Har engasjement og evne til å fronte etatens policy utad
 • Er en god rollemodell og pådriver for å tilrettelegge for god tjenesteyting
 • Har et brennende ønske om å skape en trivelig arbeidsplass og selv delta aktivt for å oppnå dette.

Du har stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Lederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et til tider hektisk, operativt og spennende arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling
 • Påvirkningsmuligheter i en samfunnsnyttig etat
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med 2% innskudd

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Mer om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør  Henning Harsem tlf. 905 25 397.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger