Seksjonsleder Tilsyn øst 2

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Statens vegvesen Trafikant og kjøretøydivisjonen, Tilsynsseksjonen, har ledig fast stilling som seksjonsleder for Tilsyn øst 2. Tilsyn øst 2 favner de tilsynsobjektene som naturlig sokner til trafikkstasjonene Fagernes, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Tynset, Elverum Hamar og Kongsvinger.

Stillingen er organisert under Tilsynsavdelingens avdelingsdirektør som er lokalisert i Arendal. Seksjonslederstillingen inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe som består av seks seksjonsledere med hvert sitt geografiske område der operativt tilsyn utøves, samt en leder for fagseksjonen som har ansvar for regelverksutviklingen mm.

Statens vegvesens rolle som tilsynsorgan ovenfor verksteder, kontrollorganer og trafikkskoler er begrunnet i hensynet til trafikksikkerheten, samt å sikre at konkurranse skjer på like vilkår og at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.  

Tilsyn øst 2 skal drives med 14 medarbeidere, inklusive seksjonsleder. De fleste ansatte er lokalisert på Lillehammer. Tilsyn øst 2 har også ansvaret for parkeringstilsynet nasjonalt.

Arbeidsoppgaver:

Som seksjonsleder vil du ha personal-, økonomi-, og resultatansvar for enheten, og få ansvar for faglig utvikling innen ansvarsområdet. Lederen vil arbeide operativt mot egne ansatte og være aktiv i dialogen inn mot våre tilsynsobjekter.  Videre vil lederen sammen med resten av lederteamet Tilsynsseksjonen arbeide for god faglig og enhetlig praksis. HMS, ressursdisponering og faglig støtte ved utføring av arbeidsoppgaver vil også ligge til lederens ansvarsområde.

Vi søker etter en person som ser ledelse som et spennende fag, og som ser viktigheten tydelighet i myndighetsutøvelse der veiledning ikke er tilstrekkelig for å oppnå de ønskede resultatene. Vi arbeider også aktivt for å begrense ulovlig virksomhet, og har et utstrakt samarbeid både med egen krimseksjons og andre offentlige etater. Vi jobber med viktige samfunnsoppgaver, og personene vi ansetter må være villig til å delta i fellesskapet for å nå etatens 0-visjon når det gjelder drepte og hardt skadde i trafikken.

Arbeidsplassen din vil være på Lillehammer.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år.
 • Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med utdanning innen ledelse, ledererfaring og praksis fra offentlig virksomhet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God på samarbeid, kommunikasjon.
 • Førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du:

 • Har evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Har engasjement og evne til å fronte etatens policy utad
 • Er resultatorientert og handlekraftig
 • Er en god rollemodell
 • Har et brennende ønske om å skape en trivelig arbeidsplass og selv delta aktivt for å oppnå dette.

Du har stort engasjement, god organisasjonsforståelse, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Lederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et til tider hektisk, operativt og spennende arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling
 • Påvirkningsmuligheter i en samfunnsnyttig etat
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med 2% innskudd

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Mer om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør Monika Omholt tlf. 950 96295

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger