Seksjonsleder Teknisk design

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Formålet for seksjon Teknisk design er å utarbeide høy- og lavnivå design (High Level Design og Low Level Design) for løsninger og komponenter i driftsplattformen for IKT-tjenester i Helse Sør-Øst. Seksjonen består av ca ti medarbeidere og inngår i avdeling Design og ROS (Risiko- og sårbarhetsvurderinger). IKT i helsesektoren er i en rivende teknologisk utvikling der mange nye teknologier tas i bruk, flere av dem skybaserte. Å designe fremtidsrettede, effektive og sikre løsninger for sykehus med sine varierte og kritiske 24/7-oppgaver, er både krevende og spennende.

Dagens seksjonsleder skal over i andre oppgaver, og vi søker ny fremoverlent leder som hjelper Sykehuspartner. Søker må være motivert til å ta oss fra tradisjonell IKT til ny teknologibruk i Helse Sør-Øst, det handler om livsviktig IKT.

Arbeidsoppgaver

 • Personal og økonomiledelse av seksjonen
 • Faglig ansvar for design av løsninger/komponenter i plattformen/infrastrukturen
 • Leveranseansvar for standardiserte, fleksible og gjenbruk design
 • Inngår i ledergruppen for avdeling Design og ROS og rapportere til avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole/universitet eller tilsvarende realkompetanse
 • Erfaring med ledelse, gjerne fra større organisasjon
 • God teknisk forståelse, erfaring med utarbeidelse av teknisk dokumentasjon og innføring av nye løsninger. Sentrale teknologiområder er blant annet sky, IKT-sikkerhet, nettverk, IAM, IoT og mobilitetsløsninger.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket er norsk, men må også beherske engelsk godt.

Personlige egenskaper

 • Fremoverlent, er resultatorientert med driv for å påvirke teknologibruken og videreutvikle seksjonen
 • Ansvarsbevisst, holder oversikt over og følger opp oppgaver og leveranser
 • Medspiller, involverer og leverer gjennom sine medarbeidere og samhandler godt med andre fagmiljøer i Sykehuspartner

Vi tilbyr

 • Meget spennende faglige oppgaver i sektor med spennende teknologiutvikling
 • Motiverte medarbeidere og stor kontaktflate både  internt i Sykehuspartner og ut mot teknologileverandører
 • Fleksible arbeidsforhold, moderne lokaler sentral på Skøyen
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kontaktpersoner

Thor Lunde
Avdelingsleder

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner - en partner for helsetjenester i utvikling

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1500 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Sykehuspartner er miljøsertifisert.

Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn.