Seksjonsleder sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Trafikk Sør/Vest har operativt ansvar for sikkerhet, effektivitet, punktlighet og regularitet i trafikkområdet. Trafikkområdet strekker seg fra Stavanger til Neslandsvatn, inkl. Arendalsbanen, og fra Bergen til Hønefoss, inkl. Flåmsbana. Trafikk Sør/Vest har ansvaret for tildeling av restkapasitet, trafikkstyring og styring av el-kraft i trafikkområdet, samt kunde- og trafikkinformasjon i hele trafikkområdet.

I Bergen er det ledig stilling som seksjonsleder sikkerhet. Stillingen har personalansvar for sikkerhetsrådgiver og rapporterer til trafikksjefen.

Det er for tiden stor utvikling av jernbane. Det er store endringer som følge av jernbanereformen. Togframføringsforskriften opphører sommeren 2019, og Bane NOR får med dette et større eierskap og ansvar for trafikkreglene. Det investeres store midler til både utvikling av nye tekniske systemer for trafikkstyring og
utbygging av nye banestrekninger.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå linjeleder med å utvikle sikkerhetskultur og heve kompetansen til personalet
 • Være rådgiver innen faget trafikksikkerhet
 • Tilrettelegge for god fremføringssikkerhet gjennom internkontroll, arbeidsplassbesøk, samt oppfølging og granskning av uønskede hendelser
 • Delta i prosjekter og prosessarbeid, herunder utføre risikoanalyser
 • Holde á jour lokale styrende dokumenter innen trafikkområdet
 • Være instruktørenes faglige kontaktpunkt i trafikkområdet
 • Være fagrevisor innen framføringssikkerhet
 • Bistå i utarbeidelse av beredskapsplaner og beredskapsøvelser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fag, som sikkerhets og kvalitetsledelse, risikostyring eller tilsvarende
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kunnskap om sikkerhets og kvalitetsledelse
 • Det er en fordel med kompetanse innen jernbanen og å kjenne til relevante lover og forskrifter
 • Erfaring fra jernbanesektoren og god innsikt i trafikkstyring er å foretrekke

  Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper som bidrar til en enhetlig ledelse i Trafikkområde Sør/Vest. Du er initiativrik, strukturert, resultatorientert og har gode samarbeidsevner. Du har analytiske egenskaper, samt evne og interesse for å sette deg inn i nye fagområder. Du tar faglig ansvar, kan arbeide selvstendig og målrettet, gjennomfører og leverer i henhold til tidsfrister.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljø
 • Gode muligheter for etter og videreutdanning
 • Pensjon og gruppelivsforsikring
 • Personalbillett på NSBs tog

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Tom Kristian Dahle
Telefonnummer: Mob. 916 66 153

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon