Seksjonsleder Signal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Satsningen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Satsningen skal sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by.

Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalanlegget på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Det nye signalsystemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er en viktig brikke i realiseringen av andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell.  

Stillingen som seksjonsleder rapporterer til Teknisk sjef i Infrastrukturenheten.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar for ressurser innen signalfaget som jobber med prosjektering
 • Bistå teknisk sjef i å utvikle avdelingen
 • Bistå utbyggingsavdelingen og banesjef ifm arbeider som krever prosjektering jernbanesystemet
 • Støtte og bidra til de ulike enheter og prosjekter i Sporveien innen jernbanefagene, med hovedfokus signal

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller lignede - gjerne med spesialisering innen signal
 • Minst 10 års relevant erfaring fra byggherre, rådgiver eller leverandør av systemer med prosjektering eller bygging av jernbanesystemer eller større kontrollsystemer
 • Erfaring med nyanlegg, eller endring av eldre sikkerhetskritiske systemer
 • Det er en stor fordel med dokumentert ledererfaring
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kompetanse innen RAMS
 • God kjennskap til SIL-systemer, gjerne innen jernbanesektoren
 • God kompetanse innen standard administrative systemer som MS Office 

Personlige egenskaper/ferdigheter:

 • Pålitelig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, motivert og fleksibel
 • Utpreget lagspiller, men selvgående.
 • Nøyaktig og analytisk

Du må etterleve våre verdier og du er engasjert, endringsorientert og profesjonell.  I lederrollen vil du være en viktig rollefigur og du forplikter å holde deg selv og de ansatte oppdatert samt jobbe våre miljøutfordringer og etterfølge lover og forskrifter i Sporveien.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Erik Sletten
Teknisk sjef
Mobil: 916 56 361

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

Det er 153 ansatte i konsernsenteret.