Seksjonsleder (Senioringeniør) - Forsvarets laboratorietjeneste

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

I Vedlikeholdsavdelingen vedlikeholdes alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.

Har du utdannelse innen elektronikk/fysikk eller tilsvarende? Har du ledererfaring er det kanskje deg vi er på jakt etter. 

Vi søker deg som ønsker å lede seksjonen som utfører måleutstyrs kalibrering og EMC tester av Forsvarets utstyr. Vi ser etter en person som har et strategisk overblikk, er en handlekraftig leder og flink til å se helhet. 

Ved Forsvarets laboratorietjeneste (FOLAT) på Kjeller er det ledig fast stilling som seksjonsleder for kalibrering og EMC. Som vår nye seksjonsleder vil du lede 22 dyktige ansatte, som utfører oppdrag innen elektrisk -, trykk og mekanisk kalibrering av måleutstyr for hele Forsvaret. I tillegg utføres det EMC og Radhaz målinger på Forsvarets materiell. 

FOLAT er en avdeling i vedlikeholdsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon, og avdelingen har fagkontorer og laboratorier innen kjemi - og materialteknikk, EMC - og kalibrering. Virksomheten har i overkant av 40 ansatte fordelt på 2 fagkontorer og laboratorier. Avansert teknologi, interessante produkter, utfordrende oppgaver og fagmessig god utføring av oppdrag kjennetegner vår virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre, organisere og utvikle seksjonen i samsvar med gjeldende leveranseoppgaver og tekniske føringer, samt sikre at seksjonen følger kravene til akkrediteringsstandard ISO 17025.
 • Utarbeide og følge opp egne budsjetter og planer.
 • Ivareta og følge opp eget personell som linjeleder.
 • Ansvarlig forvalter av eget materiell.
 • Stillingen inngår i Forsvarets styrkestruktur og medfører disponering i forbindelse med beredskap.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen elektronikk / fysikk eller tilsvarende fagområde.
 • Bachelorgrad i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere manglende utdannelse på Master nivå.
 • Ledererfaring.
 • Generelt gode datakunnskaper.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra tilsvarende virksomhet med en varighet på minimum 2 år.
 • Førerkort klasse B.
 • Erfaring som fagansvarlig eller kvalitetsleder fra akkreditert virksomhet i henhold til akkrediteringsstandard ISO 17025.
 • Tilleggsutdanning innen økonomi / ledelse.
 • Erfaring med SAP som arbeidsverktøy.
 • Kjennskap til Forsvaret.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert
 • God helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å utøve handlekraft
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr

En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø med gode kollegaer.

Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av FOLAT.

Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.

På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.

Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet fleksibel arbeidstid.

Lønn etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør (kode 1181) lønnstrinn 72 - 76. pt. kr 658 300 - 713 600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontaktpersoner

Kjetil Van der Laak
sjefingeniør
Telefonnummer: (+47) 482 61 155

Hvem er FLO - Forsvarets laboratorietjeneste?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.