Seksjonsleder Samferdsel

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye seksjonsleder på Lillehammer? Dersom du søker lederrolle og faglig utfordringer innen samferdselssektoren i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø, er dette jobben for deg.

Rambøll har nettopp lansert en ambisiøs strategi for de neste fire årene, og skal jobbe knallhardt for å bli The Partner for Sustainable Change innen 2025. Du vil som ansatt hos oss ta del i dette arbeidet både i kundefront og som del av et prosjektteam som skal skape fremtidens innovative og bærekraftige løsninger.

Bli del av vår seksjon for Samferdsel

Som vår nye seksjonsleder Samferdsel vil du lede et godt og kompetent fagmiljø. Du vil ha ansvar for utvikling av seksjonen og være bidragsyter i utvikling av Rambølls veidivisjon. Du vil delta i lokasjonens ledergruppe og få lederrolle i prosjekter i varierende størrelse. Vi ser etter deg som liker å ta ansvar, bidra til faglig utvikling og et kreativt miljø. Du må like å jobbe i prosjekt og gjerne ha erfaring med markedsarbeid. Vi deltar i de største nasjonale prosjektene innen veg og jernbane, i tillegg til lokale prosjekter gjennom rammeavtaler med offentlige kunder og private utbyggere.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være:

  • Utvikling og ledelse av seksjonen
  • Bidra til å videreutvikle våre fagmiljø
  • Ledelse av prosjekter og oppdrag
  • Delta i markedsarbeid

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår aller viktigste ressurs, og den faglige utviklingen din er en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre, både gjennom samarbeid med andre i utviklingsnettverk og prosjekt, samt gjennom vårt eget Rambøll Academy.

Vi ønsker at du har for eksempel har som et utgangspunkt:

  • Utdanning som sivilingeniør (master) eller ingeniør (bachelor)
  • Erfaring fra konsulent, offentlig virksomhet, entreprenør, utbygger eller tilsvarende
  • Kunnskap om ulike plannivå, relevante regelverk og håndbøker
  • Erfaring og/eller interesse for oppdrags-/prosjektledelse, planlegging eller/og prosjektering innen samferdselssektoren.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Lillehammerkontoret består av 40 medarbeidere innen ulike fagfelt, hvor av seksjonen er 5 personer. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Velkommen til Rambøll - The Partner for Sustainable Change

Bærekraft har vært en del av Rambølls DNA helt siden selskapet ble grunnlagt 1945 med en visjon å være en rådgiver som både tar vare på mennesker og natur. Med den nye strategien «The Partner for Sustainable Change» setter vi stadig nye mål for å bli det ledende selskapet innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med til sammen 1700 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. Som første norske virksomhet, og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden, har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Rambøll er eid av vår egen stiftelse som sikrer at inntjening går tilbake til selskapet, samtidig som stiftelsen støtter forskning og utdanning, humanitær hjelp og våre lokalsamfunn.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 13.02.2023.

Qualifications:

Additional informations:

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger