Seksjonsleder prosjekterings- og byggeledelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Enheten Signal har Norges største og tyngste ingeniørfaglige miljø innen signal på jernbanen. Den består av mer enn 200 høykompetente medarbeidere som bemanner de ulike signalprosjektene i Bane NOR. Våre medarbeidere planlegger, prosjekterer og godkjenner signalteknisk optimalisering av eksisterende anlegg og innføring av nye.

Nå ser vi etter DEG som ønsker å ha den spennende oppgaven med å lede en ny seksjon bestående av 10-20 prosjekteringsledere og byggeledere, i et team sammen med 2 andre dyktige seksjonsledere i avdelingen. Våre medarbeidere har hovedtjenester innenfor ledelse og styring av signalleveransen med riktig kvalitet, kost og tid innenfor den avtalen som er inngått, samt planlegging, rapportering, befaring og overlevering.

Som en av flere seksjonsledere i Avdeling for prosjekterings- og byggeledelse vil du inngå i ledergruppen og ha medansvar for avdelingen og de resultater som nås. Du vil ha ansvaret for medarbeidere i seksjonen samt for kvaliteten på de tjenester som leveres.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen med personal-, budsjett- og fagansvar
 • Utvikle medarbeidernes kompetanse og bidra til å nå enhetens kompetansemål
 • Etablere og følge opp planer innen aktuelt fagområde
 • Videreutvikle arbeidsprosessene og ivareta tverrfaglig samarbeid innen signalfaget
 • Bemanne Bane NORs prosjekter med riktig kapasitet og kompetanse
 • Delta og bidra i forbedrings- og endringsprosesser
 • Delta og bidra aktivt inn i avdelingens ledergruppe
 • Ha ansvar for etablering og oppfølging av planer og prosedyrer for at avdelingens faglige kompetanse ivaretas og utvikles i henhold til målsetninger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelor- eller masternivå. Lang erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Fordel med erfaring som personalleder
 • Fordel med kunnskaper om signalsystemer
 • Meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede og inspirere medarbeidere
 • Proaktiv og opptatt av å skape resultater
 • Evne å skape forståelse og engasjement rundt endringsprosesser
 • Samlende og selvdreven leder med høy gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv innstilling og stå-på-vilje
 • Være lojal til beslutninger og prosesser

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en avdeling og organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Du vil bli del av et arbeidsfellesskap med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver. Du vil få tverrfaglige utfordringer og muligheter for personlig utvikling i et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger.

Kontaktpersoner

Arild Nelvik
Telefonnummer: 95885325

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon