Seksjonsleder - Plan,bygg og landbruk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved seksjon Plan, Bygg og Landbruk er det ledig fast stilling som Seksjonsleder i 100% stilling.

Behandling av reguleringsplaner og byggesaker i kommunen er viktig for å oppnå den ønskede by- og kommuneutvikling. Stillingen fordrer tett kontakt og samarbeid med øvrige seksjoner og enheter i kommunen, med kommunalsjefen og stabsressurser og ikke minst med politisk ledelse. Seksjonen har 22 ansatte med høy kompetanse innenfor planfag, juss, arkitektur, bygg, miljø og landbruksforvaltning.

Vi tilbyr

  • spennende utfordringer med samfunnsutvikling, plan og forvaltning, politikk, ledelse og organisasjonsutvikling.
  • et godt arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse og et spennende sammensatt fagmiljø.
  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en utviklingsorientert kommune i vekst, med fokus på miljø og klimariktige løsninger.
  • faglig nettverk med andre kommuner i regionen.
  • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
  • fleksibel arbeidstid
  • lønn etter avtale

Innhold i stillingen

Du har ansvar for å lede arbeidet med plansaker, byggesaker, landbruks- og miljøsaker med et helhetlig fag-/ personal-/ og resultatansvar innenfor seksjonen.
Fokus på forbedring av prosesser, rutiner og arbeidsflyt, med særlig fokus på publikums-orientering og implementering av nye verktøy og løsninger.
Et godt samarbeid med politikere, utbyggere og utviklingsaktører vil stå sentralt. Seksjonsleder skal jevnlig planlegge og gjennomføre møter med eksterne aktører.
Du vil inngå i ledergruppe i enhet for Tekniske tjenester. Seksjonsleder plan- bygg og landbruk er stedfortreder for kommunalsjef og møter fast, sammen med kommunalsjef, i utvalg for miljø og utvikling.

Krav og ønsker til deg

Du må ha god forståelse for samspillet mellom administrativ forvaltning og politisk ledelse.
Det er ønskelig med erfaring innenfor by- og samfunnsutvikling, arkitektur og bokvalitet.
Kommunalteknisk erfaring fra seksjonens fagområder vil bli vektlagt, men relevant erfaring fra privat sektor er også av interesse. Det er et krav om kjennskap til plan- og bygningsloven, og ønskelig med kjennskap til landbruksforvaltning.

Du må ha svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ser etter en leder som fremmer samarbeid internt og eksternt. Det er viktig at du er konstruktiv og evner å være saklig og imøtekommende også i møte med kritikk.
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er en forutsetning.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning på mastergradsnivå, med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. Relevant erfaring på aktuelle fagområder, kan veie opp for dette kravet.
Du må kunne vise til erfaringer og resultater fra ledelse og/ eller organisasjonsutvikling.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 

Kontaktpersoner

Jens Sveaass
Kommunalsjef teknisk
Telefonnummer: 990 93 116

Hvem er Kongsberg Kommune?

Kongsberg er en internasjonal småby med mer enn 27000 innbyggere. Byen har en sentral beliggenhet med ca. en times avstand til Oslo og er omkranset av fine naturområder. Lang industrihistorie og målrettet industriutvikling har gitt byen status som et nasjonalt teknologisenter. Her gir vi deg muligheter og utfordringer både i arbeid, utdanning og fritid. Kongsberg kommune har som mål å vokse til 40000 innbyggere innen 2030. Veksten medfører spennende utfordringer innenfor plan, bygg, landbruk og miljø. Kommunen har et mangfoldig boligtilbud og utvikler stadig nye boligområder. Kommunen har utarbeidet en sentrumsplan der målet er et mer kompakt sentrum og en triveligere by.