Seksjonsleder plan og utvikling i St. Olav Eiendom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

St. Olav Eiendom er en avdeling for strategisk forvaltning og utvikling av eiendommene i St. Olavs Hospital HF. Målsettingen er å skape optimale vilkår for helseforetakets kjernevirksomhet, samt sørge for god avkastningav eiendomsverdiene.

St Olav Eiendom forvalter alle sykehusets eiendommer inkludert integrerte universitetsarealer. Eiendomsporteføljen er på ca 350 000 m2. Det er de siste årene satt i drift 7 kliniske sentre slik at en vesentlig del av bygningsmassen fremstår som relativt ny og moderne.

Det er behov for flere store nye utbyggingsprosjekt i årene fremover spesielt innenfor Psykisk Helsevern og utvikling av eksisterende bygningsmasse i tråd med endringer som skjer i sykehusets kjernevirksomhet.

Som eiendomsenhet for et av landets største sykehus står vi overfor mange utfordringer i arbeidet med å utvikle og forvalte bygg og lokaler for kjernevirksomheten. Bygningsmassen må tilpasses endringer- og nye behandlingsmetoder etter hvert som dette utvikles. Seksjon for plan og utvikling har et spesielt ansvar for dette.

Seksjonen består i dag av 4 medarbeidere med ulik kompetanse. Strategisk eiendomsutvikling innebærer at vi som utøvende byggherre har en sentral rolle i byggeprosjektene, spesielt i prosjektenes tidligfase. St Olav Eiendom gjennomfører også utredning av store og små prosjekter i tett samarbeid med sykehusets kliniske virksomhet. Utvikling og bruk av Enterprise BIM (EBIM) er et viktig strategisk verktøy i utvikling av bygningsmasse og service knyttet til kjernevirksomheten.

Vi har behov for å knytte til oss en person gode lederegenskaper og bred kompetanse innen utvikling og gjennomføring av prosjekter, og kan tilby mange interessante arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av seksjon plan og utvikling
 • Eiendomsutredninger
 • Planlegge og gjennomføre ulike typer byggeprosjekter.
 • Arbeidsoppgavene innebærer tett samarbeid med leietakerne/ sykehusets kliniske virksomhet

Kvalifikasjoner

 • Arkitekt- eller byggfaglig kompetanse
 • Prosjektledererfaring fra bygg- og eiendomsbransjen, gjerne tidligere erfaring fra sykehusprosjekter
 • Ha gode samarbeidsevner og erfaring fra arbeid med bruker-/ansattemedvirkning i prosjekter.
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig og være løsningsorientert.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Allsidig og relevant erfaring kan erstatte formalkompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper, gjerne også erfaring fra bruk av BIM.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner.
 • Må være løsningsorientert og kunne arbeide selvstendig.
 • Serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner.
 • Må være løsningsorientert og kunne arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr

Pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. Trivelig arbeidsmiljø. Vi er medlem av inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Fleksibel arbeidstid.

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Paul Drangsland
Seksjonsleder plan og utvikling
Telefonnummer: +47 975 24 801
Åge Lien
Eiendomssjef
E-postadresse: age.lien@stolav.no
Telefonnummer: +47 995 53 990

Hvem er St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim -?

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no