Seksjonsleder Naturressurser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å sette miljø på agendaen også internasjonalt?

Multiconsult har totalt ca 220 ansatte innen fornybar energi med kontorsted i Oslo, Steinkjer, Trondheim, Ashford, Nairobi, Bangkok og Singapore. Seksjon Naturressurser består av ca. 20 høyt kvalifiserte biologer, naturforvaltere og landskapsarkitekter som primært arbeider med miljø-, landskaps- og samfunnsfaglige aspekter av vannkraft, vindkraft og kraftoverføringer, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen leverer tverrfaglige tjenester innen konsekvensutredninger, miljøundersøkelser, tillatelser/konsesjoner, miljøplaner, restaurering, miljødesign, miljøovervåkning, visualisering og 3D-modellering. Seksjonen har et svært kompetent kartleggingsmiljø innen både terrestrisk og akvatisk biologi og utfører også en rekke kartleggingsoppdrag. Seksjonen bidrar også med spisskompetanse innen biologi inn mot andre markedsområder i Multiconsult.

Multiconsult sin strategi legger opp til stor internasjonal satsning, herunder økning av markedsandeler innenfor Fornybar Energi og Vannressursforvaltning nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har et internasjonalt team av miljørådgivere i verdensklasse. Kunnskap om gjeldende miljøkrav og miljøstandarder er essensielt for å være en god rådgiver i utviklingen av fornybare energiprosjekter. Integrasjon av miljø- og landskapskompetanse i alle prosjektfaser er en viktig del av Multiconsults virksomhet og grunnlag for den veksten som skal skje innenfor fornybar energi de neste årene.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle medarbeiderne i seksjon Naturressurser
 • Levere gode økonomiske resultatet for seksjonen
 • Ansvarlig for oppdrag og tilbud i seksjon Naturressurser
 • Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner 

 • Høyere relevant utdanning, primært innenfor naturforvaltning/andre miljøfag
 • Erfaring fra konsesjonsprosesser samt miljøutredning og rådgivning innen fornybar energi og/eller samferdsel
 • Erfaring med energi- og vassdragslovgivning
 • Erfaring med å skrive tilbud
 • Prosjektledererfaring/ledererfaring
 • Internasjonal erfaring er en fordel
 • Beherske norsk og engelsk på et profesjonelt nivå, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Solid relasjonskompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God gjennomføringsevne 
 • Stillingen rapporterer til Avdelingsleder Vassdrag og miljø.
 • Reisevirksomhet i Norge og noe internasjonalt må påregnes

Vi tilbyr 

 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og påvirkningsmuligheter
 • Et forretningsområde i utvikling og med karrieremuligheter 
 • Vær en del av et ledende miljø innen fornybar energi
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og aksjespareprogram for alle ansatte
 • Moderne lokaler rett ved Skøyen stasjon
 • Fleksitid, muligheter for avspasering og fem ukers ferie, pluss fri mellom jul og nyttår og i hele påsken
 • Mobiltelefon og internett hjemme og mulighet for hjemmekontor
 • Treningsfasiliteter og bedriftidrettslag med idrettslige og kulturelle aktiviteter gjennom året
 • Firmahytter
Assessit håndterer rekrutteringsprosessen på vegne av Multiconsult. Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Kontaktpersoner

Anita Røed
Seniorkonsulent, Assessit
E-postadresse: aro@assessit.no
Tron Skarpenes
Partner, Assessit
E-postadresse: tsk@assessit.no

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger