Seksjonsleder Lokal installasjon og vedlikehold Oslo

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Lokal installasjon og vedlikehold (LIV) er en helhetlig teleorganisasjon i Bane NOR og har ansvaret for alle teleobjektene på alle jernbanestrekninger. Avdelingen har som hovedoppgave å levere effektive produksjonstjenester innen fornyelse, drift og vedlikehold av teleinfrastrukturen.   Vi søker etter en seksjonsleder for Lokal installasjon og vedlikehold (LIV) Oslo med 38 medarbeidere. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • lede seksjonen, inkludert personalansvar
 • ivareta arbeidsmiljø, kompetanse, ressursbruk og produktivitets og tilstandsutvikling
 • ha ansvar for å planlegge, styre og gjennomføre daglige og langsiktige gjøremål
 • overordnet ansvar for oppfølging av feil, feilmeldinger og feilsituasjoner, samt pålagt generisk arbeid
 • overordnet ansvar for installasjon og drift av Bane NORs øvrige teleanlegg
 • ansvar for at dokumentasjon blir ajourført iht gjeldende regler, herav TRV, STY, lokale baser m.m.
 • ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene i Bane NOR
 • delta aktivt i arbeidet for å sikre Bane NORs digitale infrastruktur og kritiske IKT-systemer
 • økonomi og resultatansvar for seksjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • dokumenterbar og relevant erfaring innen telekom, forvaltning og drift i større organisasjoner
 • meget gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • dokumentert erfaring med prosjektledelse og prosjektstyring
 • førerkort for bil klasse B

Personlige egenskaper

Som seksjonsleder er du preget av fokus på sikkerhet, faglig kvalitet, forbedring og produktivitet. Du har også evnen til å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse målområdene, slik at virksomheten alltid drives innen trygge rammer. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen seksjon. I tillegg har du også evne til å tenke helhetlig på tvers av fag og områder, og til å være en støttespiller innen ditt fag og geografisk område.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • gode forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Kjell Hagen
Telefonnummer: 91658840

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon