Seksjonsleder lavspenning (elkraft) og tele

Seksjonsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Lavspenning og tele i Bane NOR er en nyopprettet seksjon med 8 ansatte stasjonert i Oslo, seksjonen er en del av Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.
Vi bidrar med faglig kompetanse til små og store utbyggingsprosjekter, fagstøtte til baneområdene, samt bistår i møte med eksterne utviklere for å ivareta Bane NORs interesser.
Det er allerede et utstrakt samarbeid mellom ulike enheter og til prosjektene, og mange av arbeidsoppgavene våre er tverrfaglige. Vi tror at denne arbeidsmetodikken gjør at vi leverer jernbane på en mer innovativ og ressurseffektiv måte, som gir spennende utfordringer og interessante arbeidsdager.
Seksjonen er nyopprettet for å styrke det tverrfaglige samarbeidet i avdelingen, samt søke bedre tverrfaglige løsninger gjennom deltagelse i ledergruppen til Jernbaneteknikk. Dette er en kombinert fag- og lederstilling. Stillingen rapporterer til avdelingsleder Jernbaneteknikk.

Vi søker nå etter en tydelig, løsningsorientert og innovativ leder som kan bidra til utvikling av seksjonen. 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering i Infrastrukturdivisjonen, bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet
 • Utføre faglig arbeid innenfor en eller flere av tjenestene som seksjonen tilbyr
 • Ha budsjett, resultat og personalansvar for seksjonen
 • Ha ansvar for seksjonens kompetanse og bemanning
 • Delta i avdeling Jernbaneteknikk sin ledergruppe og bidra til utvikling av denne
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegges arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som må utføres av hensyn til disponering av tilgjengelige ressurser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en tydelig, løsningsorientert og innovativ person, fortrinnsvis med ledererfaring
 • Det kreves høyere utdanning fra universitet/ høyskole på master-/ bachelornivå, innen fagområdet lavspenning, elkraft eller tele. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Fordel med kjennskap til gjeldende lover, standarder, håndbøker og teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å skape motivasjon blant dine ansatte
 • Du er ambisiøs, initiativrik og har en inkluderende innstilling med stort engasjement for å gjøre en god jobb
 • Du liker å jobbe som del av et team og kan jobbe selvstendig
 • Du har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet
 • Du har god forretningsforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Du vil få mulighet til å utvikle deg som leder samtidig som du vil videreutvikle deg innen ditt fagfelt
 • Du vil bli en del av en nyetablert ledergruppe og del av et miljø som holder et høyt faglig nivå
 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et meget godt arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger

Kvalifiserte søkere vil bli vurdert fortløpende.

Kontaktpersoner

Jan Karlsen
Prime People Rådgiver
Knut Hauge
Prime People
Telefonnummer: 93 211 972
May-Britt Sæter
Telefonnummer: 46620907

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon