Seksjonsleder Klima og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker seksjonsleder for klima og miljø

Vil du være med å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg- og vegtransport i Norge, og bidra til at vi når våre målsettinger innen klima- og miljøområdet?

Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger ulike steder i landet, og med hovedkontor i Trondheim. Divisjonen har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier. Divisjonen vil være sentral i utviklingen av fremtidig transportsystem.

Klima og miljøseksjonen ligger på avdeling Samfunnsutvikling og klima. Hovedoppgavene er utvikling av policy, utredningsoppgaver, kompetansebygging og -formidling innenfor klima- og miljøfaglige områder.

Det forventes stor grad av samarbeid internt i etaten, så vel som med andre etater og fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonen har 17 medarbeidere fordelt på flere lokasjoner i Norge. Kontorsted for seksjonsleder er fortrinnsvis Drammen, men kontorsted Trondheim vil også være en mulighet.

Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?

 • Lede seksjonen, herunder personalledelse, kompetanseutvikling og ressursallokering.
 • Medvirkende i budsjettarbeid.
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser og utviklingsmiljø.
 • Definere og følge opp enhetens målsettinger og prioriteringer, også i samarbeid med andre tilgrensende enheter. 
 • Være en meget sentral bidragsyter innen klima og miljøområdet i transportsektoren.
 • Bidra til godt samarbeid med andre enheter i Statens vegvesen.
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale fora.
 • Delta i ledergruppen for avdeling Samfunnsutvikling og klima.

En del reisevirksomhet må påregnes, og erfaring med fjernledelse vil bli vektlagt 

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har god helhets- og rolleforståelse, som er handlingsorientert med sterk gjennomføringsevne, og har gode samarbeidsevner. Du har ledererfaring kombinert med faglig innsikt i klima- og miljøfag, og er vant til å levere til rett tid og kvalitet.

Det er viktig at du bidrar med faglig engasjement og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum fullført mastergrad innen relevante fagområder. Relevant og dokumentert arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Relevant ledererfaring og lederkompetanse er en fordel.
 • God til å bygge team og få ansatte til å levere gode resultater.
 • God rolleforståelse og samarbeidsevner. 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og engasjere.
 • Løsnings- og leveranseorientert, og opptatt av å yte god service både internt og eksternt.
 • God til å samarbeide, men liker også å arbeide selvstendig.
 • Strategisk, analytisk og nysgjerrig.
 • God helhetsforståelse.
 • Fleksibel og endringsvillig.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Hva tilbyr vi?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederutviklingsprogram
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Andre opplysninger

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen, telefon 95241443, eller e-post turidj@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger