Seksjonsleder Kjøretøy øst 2

Seksjonsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen:

Statens vegvesen Trafikant og kjøretøydivisjonen, kjøretøy øst 2, har ledig fast stilling som Seksjonsleder med arbeidssted Viken vest/Innlandet.Stillingen er organisert under kjøretøy(avdelingen). Du vil være leder for en seksjon med ansvar for godkjenning av kjøretøy i Viken vest og nord for Oslo, og Innlandet. Seksjonen har rundt 60 ansatte som jobber med saksbehandling og godkjenning av kjøretøy, delt inn i tre faggrupper med hver sin leder som rapporterer til deg.

Arbeidsoppgaver:

Som seksjonsleder vil du ha personal-, økonomi-, og resultatansvar for enheten, og få ansvar for faglig utvikling innen ansvarsområdet. Lederen vil arbeide operativt mot egne ansatte og mot våre brukere og samarbeidspartnere. Videre vil lederen sammen med resten av lederteamet på kjøretøy(avdelingen) arbeide for god faglig og enhetlig praksis. HMS, ressursdisponering og faglig støtte ved utføring av arbeidsoppgaver vil også ligge til lederens ansvarsområde.

Vi søker etter en person som ser ledelse som et spennende fag, og som ser det som en positiv utfordring å jobbe innenfor et felt der myndighetsrollen skal kombineres med tjenesteyting. Vi jobber med viktige samfunnsoppgaver, og personene vi ansetter må være villig til å delta i fellesskapet for å nå etatens 0-visjon når det gjelder drepte og hardt skadde i trafikken.

Arbeidsplassen din vil være fortrinnsvis Drammen, Jessheim, Gjøvik eller Elverum. Andre lokasjoner i vestre Viken eller Innlandet kan også være aktuelle.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. 
 • Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.  
 • Det er ønskelig med utdanning innen ledelse, ledererfaring og praksis fra offentlig virksomhet. Kjennskap til etatens fagområde vil bli tillagt (stor) vekt.
 • God kunnskap om forvaltningsrett
 • God kunnskap om viktigheten av forutsigbar og enhetlig forvaltningspraksis.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God på samarbeid, kommunikasjon og prioriteringer.
 • Førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker at du:

 • Har evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Er tydelig og konsekvent
 • Har engasjement og evne til å fronte etatens policy utad
 • Har gjennomføringsevne
 • Er en god rollemodell og pådriver for å tilrettelegge for god tjenesteyting
 • Ønsker å skape en trivelig arbeidsplass og selv deltar aktivt for å oppnå dette.

Du har stort engasjement, gode strukturer, og er lysten på en aktiv og variert arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Lederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et til tider hektisk, operativt og spennende arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling
 • Påvirkningsmuligheter i en samfunnsnyttig etat
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Fleksitidsordning og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med 2% innskudd

Lønn i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Mer om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Espen Andersson, tlf. 91759551.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger