Seksjonsleder kart og oppmåling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen 

Sola kommune søker etter seksjonsleder for seksjon kart og oppmåling. Stillingen er 100 % (37,5 t/u). Seksjonen har 4  ansatte og inngår i virksomhet arealbruk. Seksjonsleder har personalansvar for seksjonens ansatte og er en del av plan-  og bygningssjefens lederteam sammen med de andre seksjonslederne. 

Kart og oppmåling er inne i en utfordrende omstillingsperiode og søker etter en faglig sterk, selvstendig og ansvarsfull  leder med bakgrunn fra landmåling og/eller geodata. I tillegg vil du som seksjonsleder ha en viktig rolle i videreutviklingen av seksjonen og den daglige driften. 

Vi opplever høy aktivitet i antall oppmålingssaker, og har mange spennende utfordringer innenfor utvikling og bruk av  digitalt kartverk, analyseverktøy og 3D.  Som seksjonsleder vil du få varierte oppgaver innenfor flere av virksomhetens fagområder.  

Om virksomheten 

Virksomhet areal består av 3 seksjoner; seksjon plan, seksjon byggesak, landbruk og miljø og seksjon kart og oppmåling.  Vi er til sammen 24 ansatte og sitter samlet i landskap i fjerde etasje i rådhuset. Her har vi den beste utsikten, de kjekkeste kollegene og det nyeste rådhuset i regionen. Vi stortrives! 

Fysisk arbeidssted 

Virksomhet arealbruk, Sola Rådhus, Rådhusvegen 21, 4050 SOLA 

Arbeidsoppgaver 

 • Personal- og budsjettansvar
 • Ansvar for fasilitering, drift og oppfølging av seksjonen, innbyggere, privat næringsliv og leverandører
 • Leder med bakgrunn innen landmåling, vil også ha oppgaver knyttet til saksbehandling etter matrikkellov, eierseksjonslov, plan- og bygningslov. I tillegg til gjennomføring av oppmålings-forretninger med klarlegging av eiendomsgrenser og rettigheter, ansvar for ajourføring, oppdatering, digital publisering og salg av ulike kart som kommunen har ansvar for.
 • Leder med bakgrunn innen geodata, vil blant annet ha oppgaver knyttet til utvikling av geografiske tjenester/GIS innenfor kommunal virksomhet, Geovekst-samarbeid, oppfølging mot Kartverket og andre offentlige og private leverandører.

Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning fra universitet og/eller høyskolenivå, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Høy kompetanse innenfor enten landmåling eller GIS / geodata
 • Førerkort klasse B
 • Ledererfaring er ønskelig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper 

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og evne til helhetstenkning
 • God arbeidskapasitet
 • Engasjert og utviklingsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert

Vi tilbyr 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Fleksible arbeidstidsordninger 
 • Gode utviklingsmuligheter  
 • Lønn etter avtale  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Hjem-jobb-hjem ordning 

I Sola kommune jobber vi aktivt med å bygge en heltidskultur. Gjennom "retningslinjer for heltid" skal vi redusere  deltidsstillinger og tilby 100 % stillinger som hovedregel. Vi har velferdsordninger og gode pensjons- og  forsikringsordninger. Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysingen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid gjelder. Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk. 

Slik søker du 

Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Send søknad". 

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Hvis du søker på fortrinnsrett, må du svare ja på spørsmålet om fortrinnsrett når du fyller ut søknaden. 

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju. 

Kontaktpersoner

Eli Aarskog Monsen
Plan- og bygningsjef
Telefonnummer: 99 70 23 07

Hvem er Sola kommune?

Sola er en mellomstor kommune med rundt 1 800 ansatte. Vi er en innovativ kommune, kjent for flotte strender og en rik kulturhistorie. Vil du bli med på å gjøre Sola til en enda bedre  kommune å bo i?