Seksjonsleder juridiske saker og anskaffelser - Bodø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen forvalter store ressurser og har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver. Ønsker du å være med på utviklingen i Nord- Norge, er du kanskje vår nye seksjonsleder ved seksjon for juridiske saker og anskaffelser?

Seksjon for juridiske saker og anskaffelser bistår hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor flere rettsområder. Vi har også en koordinerende og rådgivende rolle ved anskaffelser.

Juridisk seksjon er lokalisert i Bodø, Tromsø og Vadsø og har 8 medarbeidere. Stillingen har kontorsted ved regionvegkontoret i Bodø, men for spesielt kvalifiserte kandidater kan også Tromsø eller Vadsø vurderes.

Du vil jobbe tett sammen med dine medarbeidere på seksjonen og andre seksjoner/avdelinger i hele Nord- Norge.

Arbeidsoppgaver for seksjonsleder

Som seksjonsleder skal du lede og utvikle seksjonen i tråd med regionens behov. Du skal lede det faglige arbeidet, koordinere arbeidsoppgavene og legge til rette for utvikling av riktig kompetanse og kapasitet innenfor seksjonens arbeidsområder.

Seksjonsleder deltar i HR- og administrasjonssjefens ledergruppe. Det er viktig at du bidrar inn i ledergruppa og opprettholder god kontakt med andre enheter/avdelinger i regionen. Seksjonsleder må også påregne å utføre faglige oppgaver.

Seksjon for juridisk/anskaffelser ivaretar følgende oppgaver:

 • Juridisk rådgivning og saksbehandling
 • Rådgivning/saksbehandling innen anskaffelser, kontraktsrett og entrepriserett, behandling av erstatningskrav og naborettslige saker, rådgivning i saker etter veglov, konkursrettslige saker og inndriving av pengekrav m.m.
 • Støtte til andre enheters behandling av innsynskrav og behandling av slike krav i egne saker.
 • Forberedelser ved rettssaker og KOFA klagesaker
 • Kvalitetssikring av anskaffelser og rådgivning om anskaffelsesregelverket og rutiner på området
 • Bidra til å effektivisere anskaffelsesprosesser, herunder sekretariat for regional anskaffelsesnemnd samt anskaffelseskoordinatorfunksjon

Din bakgrunn og kvalifikasjonskrav

Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Erfaring fra ledelse og utvikling-/ endringsarbeid vil bli vektlagt.

Dette ønsker vi oss:

 • Vi ser etter trygge ledere som har evne til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte. Du må ha god gjennomføringsevne og evne å ta initiativ. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning - både for medarbeiderene dine og deg selv.
 • I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, framtidsrettet og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du
 • kommuniserer og samhandler godt, ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenario og vurdere hvilke krav dette stiller til det vi leverer
 • jobber målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig
 • Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle medarbeiderene sine og seg selv, og være bevisste på at de er rollemodeller og kulturskapere.
 • Tilsetting i stillingen er betinget av sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Egne lederutviklingsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

 • Flere opplysninger om stillingen fås hos avdelingsdirektør Christin Hermann tlf. 922 10 476 eller e-post: christin.hermann@vegvesen.no
 • Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
 • Vi benytter et internettbasert søknadssystem og ber derfor kandidater om å registrere søknad m/CV elektronisk via (Søk denne stilling) på denne siden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.
 • Vi ønsker at du legger inn vitnemål som vedlegg til søknaden. Attester vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger