Seksjonsleder IT operasjonssenter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Leder av IT operasjonssenter har ansvar for overordnet overvåkning av systemer og infrastruktur som driftes av IT-drift, og koordinering/samkjøring av innsatsen i forbindelse med prioriterte hendelsersom påvirker de tjenestene som leveres av IT-drift, herunder også forebygging av slike. Operasjonssenteret er under oppbygging, og leder vil få en unik mulighet til å utforme en handlekraftig og fremtidsrettet funksjon som bidrar til sikker og stabil drift av alle IT tjenester, som i dag er avgjørende for trafikkavviklingen på Avinors lufthavner. 

 

Hovedoppgaver: 

 • ledelse av IT operasjonssenter inklusive økonomiansvar. Operativ ledelse av personell-ressurser avgitt til Operasjonssenteret  
 • event management/overvåkning av driftsstatus alle Avinors egendriftede IT infrastruktur og systemer  
 • incident management for prioriterte hendelser (pri 1 og 2)  
 • håndtering av prioriterte hendelser/eskalering ifm sammensatte tjenester hvor deltjenester leveres av enheter utenfor IT, inklusive kjøpte tjenester (SIAM operational level)  
 • ajourhold og oppfølging av change kalender for egendriftede og kjøpte tjenester  
 • utføre andre oppgaver som naturlig hører inn under seksjonens fagområde  

 

Kvalifikasjoner: 

Må-krav  

 • relevant høyere utdannelse (universitets - eller høyskoleutdanning). Relevant praksis kan erstatte formell utdanning  
 • minimum 5 år dokumentert erfaring fra drift av IT-systemer og/eller infrastruktur
 • god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk  
 • kjennskap til rammeverk for beste praksis innen IT  

Bør-krav  

 • erfaring med overvåkning av IT systemer og Event-management prosessen 

 

Egenskaper: 

 • evne til å se helheten i Avinors totale virksomhet 
 • evne til å prioritere, samt utfordre etablerte sannheter 
 • positiv, tillitsvekkende, gode samarbeidsevner 
 • proaktiv, strukturert arbeidsform 
 • resultatorientert 
 • gode kommunikasjonsevner overfor tekniske og ikke-tekniske miljøer 
 • like å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig 
 • fremoverlent og endringsvillig  

 

Vi tilbyr: 

 • et godt arbeidsmiljø  
 • spennende og allsidige faglige utfordringer 
 • sentral beliggenhet / enkel adkomst 
 • gode velferdsordninger 

 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Tore Myhre
Leder konsern IT drift

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere stillinger