Seksjonsleder IT leveranse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Lederen av seksjon IT-leveranse har ansvar for koordinering/samkjøring av leveranseprosesser på tvers i IT-drift, eierskap til konsernfelles lisensavtaler og ITIL prosessene change/release/deploy. Seksjonen er Avinor IT-driftsapparat for å gjennomføre prosjekter relatert til IT infrastrukturen. Arbeidet omfatter en rekke spennende prosjekter som dekker hele spekteret fra programvareorienterte prosjekter til IT i utbyggingsprosjekter. 

 

Hovedoppgaver: 

  • ledelse av seksjonen inklusive personal-og økonomiansvar  
  • oppgaver som skal løses i seksjonen er: 
  • leveransekoordinering knyttet til komplekseleveranser som involverer bidrag fra flere av seksjonene i IT-drift 
  • eierskap og administrasjon til konsernfelles lisensavtaler  
  • prosessene change/release/deploy 
  • videreutvikling av metodikker for effektive IT leveranser 
  • utføre andre oppgaver som naturlig hører inn under seksjonens fagområde  

 

Kvalifikasjoner: 

Må-krav  

  • relevant høyere utdannelse (universitets - eller høyskoleutdanning). Relevant praksis kan erstatte formell utdanning  
  • erfaring som leder med personalansvar  
  • minimum 5 år dokumentert erfaring fra drift, forvaltning og/eller utvikling av IT-systemer og/eller infrastruktur.  
  • god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk  

Bør-krav  

  • kjennskap til prosjektmetodikk  
  • kjennskap til lov om offentlige anskaffelser  
  • kjennskap til rammeverk for beste praksis innen IT  

 

Egenskaper: 

  • evne til å se helheten i Avinors totale virksomhet 
  • evne til å prioritere, samt utfordre etablerte sannheter 
  • positiv, tillitsvekkende, gode samarbeidsevner 
  • proaktiv, strukturert arbeidsform 
  • resultatorientert 
  • gode kommunikasjonsevner overfor tekniske og ikke-tekniske miljøer 
  • like å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig  
  • fremoverlent og endringsvillig slik at du sikrer leveranser iht avtaler 
  • motivator for dine ansatte og en god ambassadør for ditt område 

 

Vi tilbyr 

  • et godt arbeidsmiljø  
  • spennende og allsidige faglige utfordringer  
  • eentral beliggenhet / enkel adkomst 
  • gode velferdsordninger 

 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Kontaktpersoner

Tore Myhre
Leder konsern IT drift

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger