Seksjonsleder Ingeniørgeologi og Geoteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring  i en stilling hvor du vil være med å utvikle vårt team innen ingeniørgeologi og geoteknikk.For denne rollen trenger du noen års erfaring og et ønske om å utvikle deg som leder. Er du vår nye Seksjonsleder Ingeniørgeologi og Geoteknikk? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Geo-divisjon

Som vår nye Seksjonsleder for Ingeniørgeologi og Geoteknikk blir du en del av Divisjon Geo som omfatter 5 avdelinger med arbeidsoppgaver innen ingeniørgeologi, skred, tunnelteknikk, geoteknikk og grunnundersøkelser. Vi er ca. 90 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Tønsberg, Bergen, Lillehammer og Longyearbyen. Oppdragene våre er landsdekkende og grenser fra små eneboligprosjekter til store vei-, bane-, fjellanlegg og alle typer konstruksjoner i fjell og løsmasser. På Sørlandet er vi involvert i prosjekter som Varoddbroa, Haugmyrheitunnelen, Kunstsiloen, Eilert Sundt skole og diverse strekninger på E18 og E39. Som leder i Kristiansand vil du ha ansvar for 5  dyktige medarbeidere innen ingeniørgeologi og geoteknikk som har lang erfaring. Du vil rapportere til avdelingsleder, som sitter med det økonomisk resultatansvaret.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Være aktiv i markedsarbeid og tilbudsprosesser, slik at Rambøll vinner oppdrag
  • Ressursutjevning mellom våre kontorer i Norge og ute
  • Personalansvar
  • Følge opp gjennomføring av ulike prosjekter slik at Rambøll når sine forretningsmål
  • Oppdragsledelse og oppdragsgjennomføring

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Siv.ing / Mastergrad evt. PhD i teknisk geologi/ingeniørgeologi eller geoteknikk
  • Du har minimum 5 års relevant erfaring
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I denne rollen vil det være en fordel om du også har noe ledererfaring, men dette er ikke et krav.

Velkommen til vår markedsenhet Samferdsel og byutvikling

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. Se også nærmere i våre hjemmesider!

Slik søker du

Søk via våre nettsider, trykk på søkeknappen og last opp CV , søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg.

Søknadsfrist: 29.03.2020. Vi gjør oppmerksom på at søknader behandles fortløpende.

Kontaktpersoner

Håvard Juliussen
Telefonnummer: +47 91763199

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger