Seksjonsleder IKT leveranse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IKT Leveranse er en ny seksjon som har ansvaret for avtaleforvaltning og leverandørstyring innenfor IT området. Som et ledd i å forbedre og styrke samarbeidet med våre under underleverandører, ser vi etter en dyktig ressurs med erfaring fra avtaleforvaltning og ledelse. Bane NOR har satt ut stor deler av IT driften med en total ramme på rund en milliard kroner. Det er viktig å kontinuerlig og jobbe med å forbedre leverandørmodellen og avtaleverk. Vi har utfordrende og meningsfylte oppgaver og ønsker oss en kollega som vil jobbe i en fremtidsrettet bransje.

Arbeidsoppgaver
 • Lede seksjonen IKT Leveranse med et aktivt og fremtidsrettet fokus
 • Personal og budsjettansvar
 • Drive prosesser for å følge opp og videreutvikle leverandøravtaler
 • Bidra til å videreutvikle og gjennomføre enhetens overordnede leverandørstrategi
 • Bidra aktivt til forbedringer og profesjonalisering innen IKT-avdelingens leveranseansvar
 • Være pådriver og følge opp arbeidet med implementering og operasjonalisering av leverandørstyring
 • Eie og følge opp IKT tjenestekatalog
 • Være oppdatert på trender og leverandørmarkedet spesifikt for aktivt å bidra til at Bane NOR får dekket sine behov
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Lang erfaring med IT-styring og sourcing
 • God økonomiforståelse og erfaring med oppfølging av større avtaler
 • Overordnet forståelse for ITIL og prosessarbeid
 • Erfaring fra å ha arbeidet i en leveranse- og resultatorientert kultur
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra konsulentbransjen
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper, evne til å styre, følge opp og levere resultater
 • Analytisk legning og metodisk tilnærming til oppgave- og problemløsning
 • Fokusert både på teknologi og kommersielle interesser
 • Gode relasjonsbyggende evner på tvers av organisasjonsenheter
 • Høy personlig integritet, beslutningsevne og modenhet
 • God organisasjons- og prosessforståelse
 • Engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Arild Gjerdseth
Telefonnummer: (+47) 90741833
Bjarne Østby
Telefonnummer: (+47) 92648500

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon