Seksjonsleder IKT Forretningsintegrasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi er i ferd med å bygge opp en ny seksjon i Bane NOR IKT som har ansvaret for integrasjoner mellom Bane NOR, kunder og leverandører. Med stadig flere tjenester levert som integrerte tjenester og skytjenster, er seksjonen opprettet for å sørge for god og enhetlig kontroll på hvordan Bane NOR sine identiteter og data trygt kan benyttes internt og eksternt. Vi ønsker oss en ny kollega som vil jobbe fremtidsrettet for å sikre transisjon til en mer moderne IT plattform for jernbanen.

En hovedoppgave de neste årene er å utvide og/eller bytte ut dagen CA IAM løsning. Løsningen er designet for en tid da det meste av jernbanen var i ett selskap. Med jernbanereformen er virkeligheten en annen og det stilles helt andre krav til samhandling mellom flere selskaper som er i direkte konkurranse med hverandre.

Arbeidsoppgaver
 • Lede seksjonen IKT Forretningsintegrasjon med et aktivt og fremtidsrettet fokus
 • Personal- og budsjettansvar
 • Utvikle og ivareta felles identitets- og integrasjonsinfrastruktur
 • Fagansvar for integrasjon og identitet
 • Være en pådriver i å utvikle samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Være med på reisen mot skyen og vurdere ulike løsninger, verktøyer, infrastruktur og veier til målet
 • Prosjekteierskap for relevante prosjekter
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • Erfaring med å lede kompetente kunnskapsarbeidere innen IKT området
 • Relevant og bred erfaring med IDM og SOA løsninger
 • Erfaring med teknologiledelse
 • Overordnet forståelse for ITIL og prosessarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra konsulentbransjen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Analytisk legning og metodisk tilnærming til oppgave- og problemløsning
 • Evne til å drive prosesser, dokumentere og utvikle løsninger
 • Kan inspirere andre til å ta eierskap til førsteklasses tekniske løsninger
 • Målrettet og resultatorientert
 • Selvgående og en tydelig fagperson
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Arild Gjerdseth
Telefonnummer: (+47) 90741833
Bjarne Østby
Telefonnummer: (+47) 92648500

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon