Seksjonsleder - GIS og plandata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten har ansvar for den offentlige byplanleggingen og behandling av private planforslag. Vi deltar også i statlig og fylkeskommunalt utredningsarbeid innen areal og transport. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Vi er i dag ca. 215 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger. 

På Kart- og oppmålingsavdelingen har vi ledig stilling som seksjonsleder for GIS- og plandata. Seksjonen har ansvar for utvikling av kommunens kartløsninger og føring av kommunens planregister. Her vil du være en del av et solid fagmiljø innen GIS/plandata som samarbeider tett med resten av etaten og kommunen for øvrig. 

Vi søker etter en engasjert person med gode lederegenskaper og med interesse for utviklingsarbeid og teamarbeid. Arbeidsoppgavene er varierte, med ansvar for kompetansebygging, faglig veiledning, motivasjon, ressursstyring og daglig personaloppfølging av 10 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen i tråd med etatens mål.
 • Stillingen har personal, økonomi- og resultatansvar.
 • Samhandle med øvrige avdelinger i etaten, andre etater i kommunen, samt eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og relevant lovverk
 • Erfaring fra prosjektstyring og tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra arbeid med GIS-systemer og ESRI-programvare

Utdanningsretning

 • IKT-fag
 • Geofag og naturressurser

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ser helhet og kan prioritere i komplekse arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • Byens beste fagmiljø innen GIS og plandata
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Eivind Lund
Avdelingssjef

Hvem er Bergen kommune - Plan og bygningsetaten?

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.