Seksjonsleder geodata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hva skal du jobbe med?

Dine arbeidsoppgaver som seksjonsleder vil være daglig ledelse av seksjonen, herunder personalledelse, kompetanseutvikling og ressursallokering. Du vil ha tett samarbeid mot andre avdelinger, bidra inn i ledergruppen på Transportutvikling samt legge til rette for utvikling av kompetanse og kapasitet innenfor seksjonens og avdelingens arbeidsområder. 

Hvem er du?

Vi krever minimum 3 års høyere utdannelse innen relevante fagområder (geodata/geomatikk/gis/ingeniørfag/ledelse) fra høyskole/universitet. Du har relevant ledererfaring og lederkompetanse, gjerne innenfor geomatikk/geodata.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Vi ser etter deg som er selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse. Som leder er du er en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere, og er resultatorientert med stor gjennomføringsevne. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Om stillingen og organisasjonen

Divisjon Transport og samfunn har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier. Det omfatter alt fra utredningsarbeid for Nasjonal transportplan, overordnet planlegging, transportanalyser, konseptvalgutredninger, trafikksikkerhet, klima og miljø, byvekstavtaler, og forvaltning innenfor flere områder. Divisjonen har også nasjonale oppgaver som Nasjonal vegdatabank (NVDB), vegtrafikksentralene (VTS) og beredskap på tvers av alle vegeiere.I Transportutviklingsavdelingen på divisjon Transport og samfunn er det ledig stilling som seksjonsleder for Geodata 3. Dette er en av våre tre geodataseksjoner. Seksjonen har for tiden 33 medarbeidere fordelt på fem lokasjoner i Innlandet og Viken fylke. Seksjonen har, sammen med de øvrige geodataseksjonene, hovedmål å utvikle og forvalte det nasjonale navigerbare vegnettet, utvikle kartløsninger og tjenester, delta i nasjonale geodatasamarbeid, levere kartgrunnlag, forvalte ulike oppgaver i forbindelse med kvalitet på data i NVDB og å forvalte data og infrastruktur for ATK, fartstavler, trafikkdata, reisetid, værstasjoner og webkamera.    ​

Seksjonen yter faglig bistand til hele Statens vegvesen og samhandler med offentlige og private aktører i Geovekst og Norge digitalt-samarbeidet.

Kontorsted er fortrinnsvis på Hamar eller i Lillehammer, men andre kontorsteder på Østlandet kan vurderes 

Vi tilbyr:

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen?Kontakt avdelingsleder Per Roald Andersen på telefon 91576765 eller epost per-per.andersen@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Per Roald Andersen
Avdelingsleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger