Seksjonsleder for teknologi, miljø og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Velkommen til en spennende jobb!

Vi kan tilby en interessant og spennende jobb med utfordringer, godt arbeidsmiljø og en bedriftskultur basert på et godt verdigrunnlag!

Arbeidsoppgaver

Bedriften søker etter seksjonsleder for teknologi, miljø og utvikling.

Stillingsinnehaver er medlem i bedriftens ledergruppe og fungerer som ledelsens representant for Miljøsaker i henhold til ISO 14001.

Ansvarsområde:

Generelt ansvar for bedriftens utviklingsprosesser og at identifikasjon av investeringsprosjektene foregår målrettet og etter definerte prosedyrer.

Følgende overordnede ansvarsområder inngår i området TM&U der de ulike prioriteringer og innsatsmengder må foregå i nær dialog med bedriftens ledergruppe og øvrige organisasjon.

Miljø: Ansvar for at bedriften har et system og en organisasjon som dokumenterer og sikrer at bedriften som et minimum tilfredsstiller konsesjoner, lover, forskrifter, andre myndighetskrav, samt bedriftsintern/konsern politikk og krav innen miljø.

Ledelsens representant i henhold til ISO 14001 har ansvar og myndighet til å sikre at miljøstyringssystemets krav er etablert, iverksatt og holdt vedlike i henhold til standarden. Rapportere om miljøstyringssystemets virkning til øverste ledelse for gjennomgåelse og som et grunnlag for forbedring av miljøstyringssystemet.

Prosessteknisk utvikling: Ansvar for at bedriften har et system og en organisasjon som medfører at det kontinuerlig foregår en prosessteknisk utvikling og forbedring av aktuelle prosesser, rutiner og prosesstyring ved fremstilling av sinkverkets produkter.

Utvikling av IT, prosesstyresystemer og automasjon: Ansvar for at bedriften har et system og en organisasjon som medfører at det kontinuerlig foregår en utvikling og forbedring av bedriftens IT, automasjons og prosesstyresystemer.

Prosjekt: Ansvar for at bedriften har et system og en organisasjon som medfører at bedriftens prosjekter blir identifisert og  gjennomført etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Ansvar for prosjektgjennomføring etter gjeldende kriteria.

Økonomi og personal: Stillingsinnehaver har overordnet personal, budsjett og økonomiansvar innen de ovenforstående ansvarsområder.

Seksjonen skal være viktig støttespiller i for driftsseksjonen når det gjelder å sy sammen produksjonsbudsjett, vedlikeholdsbudsjett og investeringsbudsjett.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker en positiv person som er systematisk og strukturert i sitt arbeid. 

Det er ønskelig med høyere utdanning innen relevante tekniske fag, gjerne også med erfaring innen prosjektarbeid og økonomi

  • Sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende med relevant utdanning og erfaring
  • Gode kunnskaper innen prosessteknikk og kvalitet, miljø og sikkerhet
  • Lederegenskaper
  • Evne til å prioritere, analysere og motivere medarbeiderne til målrettet og selvstendig arbeid
  • Stor grad av fleksibilitet
  • Gode språkferdigheter innen norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Søknad

Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene, og ønsker både kvinnlige og mannlige søkere. Din søknad med CV sender du via annonsens søknadslink. Spørsmål angående din søknad besvares av Linda Freim Granheim, HR avdelingen linda.granheim@boliden.com tlf. 53649221.

Kontakt fra rekrutterings- og bemanningsbyrå samt mediaselgere ønskes ikke, da vi håndterer søknadsprosessen i egen regi.

Vi vil ha inn din søknad senest den  01.06.2018 

Kontaktpersoner

Gunnar Haugland
Telefonnummer: (+47) 53 64 94 42

Hvem er Boliden?

Metaller finnes og benyttes overalt. Boliden utvinner mineraler og produserer metaller med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Arbeidet preges av omsorg for mennesker, miljø og samfunn. Boliden Odda har ca. 285 ansatte og produserer sink, sinklegeringer, svovelsyre og kadmium

Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Våre røtter er nordiske, markedet globalt. Kjernekompetansen finnes innen prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. Boliden har cirka 5500 medarbeidere og en omsetning på SEK 40 miliarder per år. Aksjene er notert på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.