Seksjonsleder for kunnskapsrike og motiverte medarbeidere

Seksjonssjef - Avdeling for IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for tjenesteutvikling er sammensatt av en svært kunnskapsrik gruppe mennesker med bred faglig kompetanse, som leverer tjenester til alle ansatte og studenter ved OsloMet. Seksjonen er ansvarlig for leveranse og utvikling av arkitektur, prosjektledelse, tjenester og systemer i OsloMet. Seksjonen vil være sentral i videre arbeid med å utvikle kapasitet og kompetanse for den digitale transformasjonen av OsloMet.

Ønsker du å være med på å forme hvordan OsloMet skal levere sine tjenester de neste 5-10 årene?

Vil du være med på å digitalisere, forbedre og optimalisere hvordan landets 3. største undervisningsinstitusjon håndterer de kravene sektoren blir satt overfor?

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • lede seksjonens medarbeidere og fagansvarlige i sine oppgaver for å nå avdelingen, og OsloMet sine mål
 • delta i avdelingens ledergruppe, og bidra til utvikling av denne
 • bygge forståelse for organisasjonens, studentenes og de ansattes behov, og kunne drive fram en plan for utvikling basert på dette
 • utvikle et tydelig digitaliseringsfokus i seksjonen
 • samarbeide med andre deler av organisasjonen, og eksterne samarbeidspartnere/leverandører
 • videreutvikle seksjonen i tråd med OsloMet og sektorens strategier og handlingsplaner
 • bidra i videreutvikling av strategier, veikart og prosjekter internt og i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren

Stillingen deltar i avdelingens ledergruppe og rapporterer til IT direktør.

Vi søker deg som    

 • har relevant ledererfaring
 • har utdanning innen IT, prosjektledelse, tjeneste-/systemutvikling på masternivå. Veldig god og relevant erfaring kan kompensere for master.
 • liker å utvikle deg, liker endring, og evner å balansere leveranse, endring og utvikling av avdeling og organisasjon, og som kan vise til dokumenterbare resultater
 • kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • evner å sette deg inn i faglige problemstillinger på et strategisk nivå, og være med på å knytte disse opp mot målene for virksomheten
 • har interesse for endringsledelse
 • evner å se helheten i det seksjonen arbeider med, og planlegge for fremtiden
 • er i stand til å formidle klare budskap og skape engasjement blant dine medarbeidere
 • ser sammenhengen mellom mennesker og teknologi, både i forhold til kundene og medarbeidernevil utvikle deg som leder i et fagmiljø i endring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter til å utvikle og modernisere IT-driften for mer enn 25.000 brukere
 • jobbe med svært kompetente og engasjerte arbeidstakere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør, Ketil Are Lund, +47 930 05 688

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Jefferson Wells, Senior Management Consultant Gisle Roll Ludvigsen på mobil +47 934 68 168 eller fagansvarlig research og analyse – lederrekruttering Maria Loftheim på mobil +47 482 57 231.

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk 1211 seksjonssjef i lønnstrinn 77 – 86 tilsvarende kroner 752 800 – 977 600 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 5. januar 2022

Ref: 21/11968

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Kontaktpersoner

Gisle Roll Ludvigsen
Senior Management Consultant
Telefonnummer:
Ketil Are Lund
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 930 05 688
Maria Loftheim
Fagansvarlig research og analyse – lederrekruttering
Telefonnummer: Maria Loftheim

Hvem er Jefferson Wells ?

Om Jefferson Wells 

Vi tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Navnet er nytt, men vår historie strekker seg tilbake til 1973. Siden den gang har vi vært en verdsatt leverandør av kompetanse til virksomheter innen privat og offentlig sektor.​

Les mer om Jefferson Wells og se flere ledige stillinger