Seksjonsleder for geodata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker seksjonsleder for geodata

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner. Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger med hovedkontor i Trondheim.

Divisjon Transport og samfunn har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier og vil være sentrale i utviklingen av fremtidig transportsystem.

Den delen av geomatikk og geodata som gjelder kartsystem, GeoVEKST, GIS-verktøy og grensesnitt for trafikkdata mm, er lagt til tre lokale seksjoner. Hvorav Geodata1 har hovedsete i Bodø, Geodata2 i Bergen og Geodata3 på Hamar. Kontorsted er i Bergen.

Geodata 2 er organisert under divisjon Transport og Samfunn og bidrar med geografisk informasjon innenfor alle områder Statens vegvesen er representert. Hovedoppgavene tilknyttet seksjonen er videreutvikling og ajourhold av nasjonalt vegreferansesystem, drift av automatisk trafikkontroll (ATK) og fartsvisningstavler, trafikkdata og trafikkmengder for både kjøretøy og sykler, drift av vegvær og værstasjoner, som blant annet er en viktig beslutningstøtte innenfor vinterdrift av veg. Geodataforvaltning, i form av både innhenting, bearbeiding, analyser og publisering av data, bidra inn mot Norge Digitalt og GeoVEKST og ekspertkompetanse på Nasjonal vegdatabank (NVDB) ligger også til seksjonen.

Seksjonen har i dag 26 medarbeidere med hovedsete i Bergen.

Hva er dine oppgaver og ditt ansvar?

 • Lede seksjonen, herunder personalledelse, kompetanseutvikling og ressursallokering
 • Medvirkende i budsjettarbeid og oppfølging av medarbeidere
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser og utviklingsmiljø
 • Definere seksjonens målsettinger og prioriteringer, og kontinuerlig oppfølging av disse
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Delta i nasjonalt geodatasamarbeid
 • Ansvar for dataforvaltning og leveranser av ferdigvegsdata til NVDB og FKB
 • Delta i ledermøter for Transportutvikling

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er selvdreven og initiativrik, med god helhetsforståelse. Du har ledererfaring kombinert med god kompetanse innen GIS og geodata/geomatikk, samt inngående kunnskap om nasjonal geodataforvaltning. Det er viktig at du bidrar med faglig engasjement og ønsker å utvikle deg selv og de rundt deg. Du liker å jobbe i team og motiveres av å bidra til utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Som seksjonsleder inngår du i ledergruppen på avdeling Transportutvikling.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 årig høyere utdanning innen GIS/geodata fra høyskole/universitet. Relevant og dokumentert arbeidserfaring kan imidlertid veie opp for manglende formalkompetanse
 • Relevant ledererfaring og lederkompetanse
 • God til å bygge team og få ansatte til å levere gode resultater
 • Kunnskap om og erfaring med nasjonal geodataforvaltning
 • Har arbeidserfaring innenfor geodata fagområdet. Dette inkluderer kjennskap til GIS-verktøy, SOSI-standard og bruk av geografiske data 

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og engasjere
 • Løsningsorientert, strategisk og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • God til å samarbeide, men liker å arbeide selvstendig og ta beslutninger
 • God arbeidskapasitet og kundefokus
 • Analytisk og nysgjerrig
 • God helhetsforståelse
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • lederutviklingsprogram
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annen informasjon

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Per Roald Andersen, telefon 91576765, eller e-post per.andersen@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger